torsdag 6 oktober 2011

Arrangemang inom välfärdsteknologi

I Danmark ses välfärdsteknologi som ett nytt tillväxtområde där en rad olika initiativ inletts för att främja utvecklingen. Ett av dessa är Fonden för Välfärdsteknologi (tidigare ABT-fonden) där DKK 3 miljarder har avsatts för 2009-2016. Pengarna skall gå till att effektivisera den offentliga sektorn i Danmark, däribland kommuner som vill genomföra projekt med företag inom välfärdsteknologiområdet. Med anledning av detta anordande Swecare och Exportrådet i samverkan med Sveriges Ambassad i Köpenhamn ett heldagsevent där centrala svenska och danska aktörer presenterade och diskuterade sina erfarenheter och syn på välfärdsteknologiområdet.

 
Sveriges Ambassadör Inga Eriksson Fogh och Exportrådets Mårten Jegenstam inledde seminariet.

De svenska deltagarna gavs möjlighet att ställa ut och marknadsföra sina produkter för danska kommuner och intressenter samt utbyta värdefulla erfarenheter.

 
Martin Hagbyhn VD Neat Electronics AB visar företagets produkter.


  *
Catharina Borgenstierna, VD Bestic AB visar hur man kan äta Polly utan att använda händerna.

 
Attendo hade med sig en söt robotsäl som reagerar på beröring. Sälen används bland annat inom demensvården.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar