onsdag 23 november 2011

Beijing - Providing Health through Effective Nursing seminar

Idag är det dags för det stora seminariet som ordnas tillsammans med det kinesiska Ministry of Health. Det är framförallt SCA som stått för planeringen och uppslutningen är mycket god från kinesisk sida.

Seminariet hålls på anrika Beijing Hotel, tydligen tillhållet för många historiskt viktiga politiska möten och avtalsförhandlingar. Utsikten är en av de bästa i staden. Maria Larsson inledningstalar tillsammans med en vice hälsominister från Kina.

Igår träffade Maria Larsson sin motpart, hälsominister Chen Zhu, och de hade ett bra möte. Bland annat beslutades att en arbetsgrupp ska inrättas för implementeringen av det samarbetsavtal, MoU, som finns mellan Sverige och Kina sedan 2006. Förutom myndighetssamarbete och forskning kommer swecare att få en viktig roll gällande att föra in företagens frågor i arbetsgruppen.
[slideshow]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar