onsdag 2 november 2011

Läkaresällskapet och Kinaplanering

20111102-093406.jpg

Ikväll träffade jag Ewa Ställdal, ordförande i FAS, Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, och även verksam i medlemsföretaget Bactiguard. Ewa är en stor anhängare av samarbete mellan aktörer inom näringsliv, offentlig sektor och forskningsvärlden och har betytt väldigt mycket för främjandet av svensk hälso- och sjukvård internationellt och framväxten av samarbeten mellan Sverige och en rad länder som Japan, Kina och Indien. Just ikväll var det Kina som stod på agendan och tillsammans diskuterade vi programmet för resan i slutet av november med tema den åldrande befolkningen.

20111102-093503.jpg
Igår var det dags för årshögtid för Svenska Läkaresällskapet, en tillställning där en mängd priser delades ut till framstående forskare inom en rad områden och intressanta föreläsningar hölls. Svenska Läkaresällskapet ordnar sammankomster och föreläsningar inom aktuella medicinska ämnen och ser som sin huvuduppgift att verka för en bättre sjukvård för dagens och morgondagens patienter. SLS arrangerar varje år Medicinska Riksstämman som i år hålls i slutet av november och temat är "Säkrare vård". SLS vill med det temat uppmärksamma hur sjukvården kan lära sig av sina misstag och förebygga att de inte händer igen. En annan fråga som kommer att diskuteras är hur politiker och vårdgivare bättre kan ta tillvara vårdprofessionernas kunskaper när de fattar beslut om hur resurserna ska fördelas.

20111102-093600.jpg    20111102-093617.jpg

Läkaresällskapet huserar i ett fantastiskt gammalt hus på Klara Östra Kyrkogårdsgata mitt i city.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar