tisdag 15 november 2011

Swecare 4 Development besöker moderskeppet

20111115-032303.jpg

Idag hälsade S4D-gruppen på på Sida och hade två mycket intressanta möten. Det första var med Michelle Bouchard på Enheten för reform och selektivt samarbete. Michelle ansvarar för Indien och Vietnam och hade en massa intressant information att ge. Om Swecare bara kan bli en förmedlare av all den kunskap som Sida sitter på efter alla år av närvaro och samarbete i dessa länder, så tycker jag verkligen att vi kan känna att vi uppnår något viktigt. Om vi kan vara en länk mellan myndigheten och de företag och andra aktörer som har ambitionen att arbeta i utvecklingsländer så skulle jag vara mycket nöjd. Dessutom berättade Michelle om flera redskap som Sida utvecklat för att få igång konkreta samarbeten och projekt. Bland annat finns "planning grants" på upp till 287 000 kronor och även "cooperation grants" på större summor pengar för att driva projekt. Privata aktörer är välkomna att söka och det finns flera exempel på sådana projekt som genomförts med biståndsfinansiering. Ett annat intressant program är Innovations against Poverty, ett sätt att få ut svenska företags innovationer till marknaderna i utvecklingsländerna. Swecare kommer under våren ordna ett seminarium om alla dessa konkreta möjligheter till finansiering och hur Sida kan bidra i kontaktskapandet med utvecklingsländer.

Sedan träffade vi Per Lundell, ambassadråd på ambassaden i Lusaka, Zambia, och ansvarig för biståndet från Sverige. Per lyckades verkligen skapa intresse för Zambia som samarbetsland för Swecare. Landet har genomgått en mycket positiv utveckling de senaste åren med en stabil ekonomi och ökande tillväxt. Landet kan räknas som ett lägre medelinkomstland men det finns också stor fattigdom och stora klyftor mellan olika grupper i befolkningen. I september genomfördes val och ett helt fredligt maktskifte ägde rum. Den nya regeringen satsar mycket på att bekämpa korruptionen som är ett stort problem. Även hälsosektorn har skakats av skandaler. Den nya regeringen är också väldigt intresserad av att förändra biståndets roll och relationerna till de gamla biståndsgivarna. Modernare former av samarbeten som byggs på ömsesidighet där naturligtvis handel och investeringar spelar en viktig roll. Per Lundell välkomnade intresset från Swecare och de svenska företagen och vi bestämde att hålla en nära kontakt i detta skede då det gäller att hitta ingångar och välja ut ett par länder som vi satsar extra på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar