onsdag 18 april 2012

Lunchseminarie på Berns om den brittiska marknaden

Idag arrangerade Swecare tillsammans med UK Trade & Investment ett lunchseminarie på Berns om den brittiska hälso-, sjukvård och life science och hur man tar sig in på den marknaden. Det var ett spännande program med talare från Storbritannien och Sverige med djup kunskap om olika aspekter av den engelska marknaden. Seminariet visade sig vara mycket populärt och det var fullt i Röda Rummet på Berns. Bakgrunden till seminariet var att Storbritanniens National Health Service (NHS) är en av de största inköparna av life Science i världen och regeringen ser just Life Science som en prioriterad industri för att driva ekonomisk tillväxt och för att möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvården.

 

[slideshow]


Inbjudna talare var  Margaret Parton som bland annat varit VD för NHS: Technology Adoption Center och som underströk att den engelska regeringen vill satsa på innovativa företag och att det finns stora möjligheter för svenska företag som vill ta sig in på den brittiska marknaden. James Oury från Oury Clark berättade om hur företag kan utnyttja de skattelättnader som existerar som incitament för företag som bedriver forskning och utveckling i Storbritannien. Rob Fenton från Imperial College -en av Europas största skolor för medicin och biomedicin – pratade om utmaningen av att sammanfoga dessa två discipliner.


Den sista talaren var Gunnar Németh från Capio som talade om Capios erfarenheter från den brittiska marknaden.  Gunnar pratade delvis om kulturskillnader och byråkratiska svårigheter, men påpekade också att Storbritannien har stor erfarenhet från Private Public Parternship sjukhus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar