fredag 4 maj 2012

Indienseminarium med presentation av ny Indienstudie

För drygt en månad sedan presenterades vår marknadsanalys för svenska hälso-och sjukvård och life science-företag, där de mest relevanta marknaderna har identifierats och förutsättningarna för de svenska företagen på dessa presenterades. Den indiska marknaden pekades ut som en av de med störst potential och Swecare och Exportrådet kommer inom kort att vara färdiga med en fördjupad studie om affärsmöjligheter inom den indiska hälso- och sjukvården. Under gårdagens seminarium kunde vi ge ett smakprov på denna studie och presentera våra slutsatser.Seminariet började med att Amrit Hinduja, Exportrådet Indien och Maria Helling presenterade de två senaste delegationsresorna till Indien. Detta följdes av att Lotta Liljelund från Socialdepartmentet berättade om hur de arbetar med Indien. Socialdepartementet och det indiska hälsoministeriet har ett samverkansavtal där man identifierat flera samarbetsområden såsom äldrefrågor, cancervård och psykisk hälsa. Man har även skapat en arbetsgrupp vilken Swecare är en del av. Detta har lett till ett unikt samarbete mellan Sverige och Indien med regelbundna möten inom arbetsgruppen där vi exempelvis kan lyfta problem för svenska företag inom sektorn.Amrit Hinduja, Exportrådet Indien presenterade ett smakprov av vår gemensamma Indienstudie som kommer att vara färdig inom några veckor. Studien är indelad i fyra delar där man presenterar; potentiella fokusområden för svensk export till den indiska hälso-och sjukvården; dem intressantaste regionerna; aktuella och kammande affärsmöjligheter; och nyckelaktörerna inom den indiska hälso- och sjukvården. Vi ser att Sverige har en stor potential för export inom folkhälsa (mödravård, barnvård, tobak, alkohol och narkotika), livsstilsrelaterade sjukdomar (cancer, hjärt- och kärlsjukdom, fetma, diabetes och högt blodtryck), infektionssjukdomar (hiv/aids, malaria, tuberkolos, diarrésjukdom, andningssjukdom och infektionskontroll, och äldrevård/ ålderssjukdomar (Alzheimers, demens, stroke, hemtjänst och hjälpmedel).  Den indiska marknaden för hälso-och sjukvård ligger idag på $ 70 miljarder och beräknas att dubbleras till 2016.Efteråt följde en paneldiskussion kring erfarenheter av den indiska hälso- och sjukvårdsmarknaden. Deltagare i panel var John Reisky de Dubnic, Cavidi, Charlotte Ruben, White Arkitekter, Christian Kinch, Bactiguard och Robin Sukhia, Sweden-India Business Council. John, Charlotte och Christian var alla med på den senaste delegationsresan till New Delhi och Hyderabad i februari, ledd av socialminister Göran Hägglund. Under diskussionen framhölls att det finns otroliga affärsmöjligheter på den indiska marknaden men att den indiska affärskulturen kan uppfattas som ett hinder. Men genom att ha en strategi anpassad för den indiska affärskulturen blir det enklare. Genom att delta i aktiviter tillsammans med våra svenska politiker kan man komma i kontakt med beslutsfattare som en högt uppsatt vd inte kan ordna ett möte med. Personliga kontakter är nyckeln till framgång i Indien och det är viktigt att lägga ner mycket tid på att vårda sina kontakter. Det sägs att din indiska motpart kommer att granska dig innan han granskar din produkt eller tjänst. I Indien är det även mycket viktigt att vara fysiskt närvarande och genom att vara det har men en stor konkurrensfördel. Christian Kinch från Bactiguard understryker att även om deras drygt treåriga resa på den indiska marknaden har varit en stor utmaning har man nyligen gjort företagets näst största affär i just Indien.

[slideshow]

Med den nya studien som underlagg kommer vi att utforma nya aktiviteter gentemot den indiska hälso- och sjukvårdsmarknaden. För tillfället planerar vi att under hösten bjuda in en indisk sjukhusdelegation. Det finns även möjligheten att likt förra året anordna en Life Science-dag tillsammans med Exportrådet under Sweden India Nobel Memorial Week 2012.  Syftet med Sweden India Nobel Memorial Week är att visa upp våra svenska innovationer och företag. Vi kommer även att börja planera för en delegationsresa till Indien, 2013. Inför dessa aktiviteter vill vi gärna ta del av våra medlemmars önskningar och idéer och ber er därför att kontakta oss.

Vi vill även understryka att det finns förfrågningar inom den indiska äldrevården. Förra veckan hade vi besök av Dr Gangadharan som driver vårdhem/ rehabilitering, hemtjänst, Indiens enda specialsjukhus för äldre, samt utbildning för undersköterskor och sjuksköterskor. Dr Gangadharan söker partners intresserade av att bygga fabriker i Indien för tillverkning av hjälpmedel för äldre. Det finns även ett intresse av hitta investerare för att bygga fler vårdhem runt om i Indien. Dr Gangadharan är också intresserad av att facilitera kliniska undersökningar.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar