måndag 21 maj 2012

Vilka "mediciner" används för att stärka Life Sciences i andra länder?

Veckan startade med ett seminarium arrangerat av Tillväxtanalys där villkoren för och initiativ inom Life Science i olika länder presenterades. Seminariet grundar sig på en studie som Tillväxtanalys har fått ett uppdrag från UD att genomföra för att bättre klargöra olika länders aktiviteter och prioritering på området.

[caption id="attachment_9286" align="aligncenter" width="300" caption="Tillväxtanalys personal från Stockholm, Washington, New Delhi, Bryssel och Tokyo"]Tillväxtanalys personal från Stockholm, Washington, New Delhi, Bryssel och Tokyo[/caption]

De länder som studien tittar på är Storbritannien, Schweiz, Nederländerna, Japan, Indien, Kanada och USA. Det var mycket intressant att höra om alla de olika initiativ som är på gång i de olika länderna och vikten av samverkan mellan akademin, näringslivet och myndigheter underströk. Jag ser fram emot att läsa studien!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar