fredag 6 juli 2012

Sectra och GPCC20120706-092856.jpg
Sectra uppmärksammade under gårdagen osteoporos genom att hålla seminariet "vem bryr sig om Sveriges mest kostsamma kvinnosjukdom?". Det var fullsatt i lokalen nere vid hamnen och efter Jakob Algulins inledning redogjorde Torkel Brisman från KI för varför utökad screening vore önskvärt. Sectra har en metod där idéen är att kvinnor som kommer för mamografi också ska testa om de löper risk för benskörhet. Genom ett enkelt test av handen som bara tar någon minut extra får man en indikation och skulle kunna urskilja de personer som är riskzonen. Detta skulle vara ett kostnadseffektivt sätt att komma åt problemen och något som både orsakar stort lidande för patienten samt stora kostnader för vården. Stig-Björn Ljunggren modererade seminariet och trots det allvarliga ämnet blev det stundvis ren underhållning med Stig-Björns rappa kommentarer. Anders Lönnberg från SLL och Stig Nyman, landstingsråd SLL medverkade i en panel och utryckte stort intresse för Sectras metod och det känns som det utlovades att en studie skulle inledas inom kort. Man får gratulera Sectras till ett framgångsrikt seminarium!20120706-093644.jpg
Sedan var det dags för ett rundabordssamtal som Centrum för patientcentrerad vård vid Göteborgs universitet, GPCC, arrangerade. GPCC är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som bildades 2010 efter förra forskproppen. Det handlar om att se patienten som delaktig i vården för att resultaten ska bli bättre. Man måste bli öppnare för patientens behov, upplevelse och förutsättningar. Detta kan låta som självklarheter men är faktiskt mer komplicerat än man kan tro. Det hettade till ordentligt i diskussionen runt bordet vid flera tillfällen där deltagare som Hans Winberg, Leading Health Care, deltog och Carina Landberg, SLL, Marie Wedin, ordförande Läkarförbundet, Anne Carlsson, Reumatikerförbundet och det hela modererades av Daniel Forslund på Vinnova. Det hela arrangerades i ett hus från 1200-talet som GPCC hade hyrt. En fantastisk miljö.


20120706-094604.jpg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar