tisdag 3 juli 2012

Seminarium om Life Science export

20120703-093204.jpg

Idag deltog Swecare på Exportrådets seminarium "Möjligheter för svensk export inom vård, omsorg och life science". Seminariet inleddes med en frågestund om export av life science med Anders Hallersjö. Sedan tog socialminister Göran Hägglund över och poängterade Swecares viktiga roll i internationaliseringen av svensk vård och life science. Sveriges framgång ligger mycket i att vi är kostnadseffektiva och har en jämlik vård. Göran tog också upp två Swecare medlemmar, Elekta och Bactiguard, som goda exempel på svensk innovationskraft.

20120703-094138.jpg
Seminariet fortsatte med en paneldebatt med Maria Helling, Peje Emilsson från Magnora och Silver Life, Mats Palerius från Zenicor och Gunnar Preifors från SCA under ledning av moderator Thomas Gür. Maria svarade på frågan om hur internationaliseringen ska ske i framtiden och pekade bland annat ut Kina och Indien som två fokusländer. Maria berättade också om den finansiering Swecare har fått från Vinnova för att titta på ett antal tjänsteföretag och deras möjlighet till export.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar