onsdag 3 oktober 2012

Dag 2 och 3 i Thailand och Vietnam

[caption id="attachment_10370" align="alignnone" width="540"]SymbioCare Forum SymbioCare Forum[/caption]

[caption id="attachment_10371" align="alignnone" width="540"]Roland Andersson från HemoCue visar upp sina produkter Roland Andersson från HemoCue visar upp sina produkter[/caption]

[caption id="attachment_10372" align="alignnone" width="540"]Claes Blanche från Boule Medical presenterar sitt företag för Maria Larsson och Deputy Minister Claes Blanche från Boule Medical presenterar sitt företag för Maria Larsson och Deputy Minister[/caption]

Under dag 2 i Bangkok anordnades ett SymbioCare Forum med presentationer och paneldiskussioner på områdena; non-communicable diseases, fight against hospital aqcuired infection and multi-resistant bacteria, and accessible healthcare. Barn-och äldreminister Maria Larsson inledde forumet med en SymbioCare-presentation och dr. Surawit Konsomboon, Deputy Minister of Public Health talade blanda annat om Thailands strävan efter att den allmänna sjukvården ska täcka hela befolkningen och vikten av att börja fokusera mer på äldrevården. Under Symbiocare Forum anordnades även en utställning där delegationen fick presentera sina lösningar för de många besökarna. Alla företagen fick även möjlighet att presentera sig för Deputy Minister of Public Health som guidades runt till de olika företagen av Maria Larsson. Forumet avslutades med en ”VIP networking lunch”.

 I Bangkok besökte vi även Bumrungrad Hospital, Sydostasiens största privata sjukhus som öppnades 1997. Sjukhuset har idag 554 sjukhusbäddar, 3400 anställda och tar årligen emot över en miljon patienter var av 420 000 är internationella. 2010 omsatte Bumrungrad $370 miljoner. Sjukhuset har stora investeringsplaner och planerar även at öppna ytterligare ett sjukhus.Det sista sjukhusbesöket i Bangkok ägde rum på Chulabhorn Hospital, Thailans första cancersjukhus. Sjukhuset arbetar med cancervård, prevention och forskning. För tillfället är det stor fokus på att nå ut med cancerscreening. Från Chulabhorn visades ett intresse för delegationens två företag inom cancerområdet; Elekta och Lioness Therapeutics.På kvällen stod Sveriges ambassadör Klas Molin värd för en middagsmottagning. Eventet besöktes av flera gäster från Ministry of Public Health, thailändska sjukhus, partners och distributörer.

Ministry of Health, Vietnam

Idag tog vi ett mycket tidigt flyg från Bangkok till Hanoi, Vietnam. Väl framme i Hanoi höll Peter Cederholm, Exportrådets kontorschef i Vietnam en presentation om den vietnamesiska hälsosektorn. I Vietnam har man stora problem med infektionssjukdomar men även här börjar livsstilsrelaterade sjukdomar att öka kraftigt. Idag är 90% av den vietnamesiska sjukvården statlig men det ökad behovet av högkvalitativa sjukvård skapar efterfrågan för både privat sjukvård och högkvalitativ medicinteknisk utrustning. Den vietnamesiska regirengen har nyligen börjat uppmuntra privata initiativ inom hälsosektorn.Efter lunch hölls ett möte på Ministry of Health med Maria Larsson och företagen. Sverige har haft ett mycket nära samarbete med Vietnam i över fyrtio år där man bland annat gett hälsostöd till sjukhusbyggen och framtagandet av hälsostrategier. Då biståndet fasas ut till 2013 kommer den tidigare fokusen att flyta från bistånd till handel. Ministry of Health ser idag stora utmaningar inom livsstilssjukdomar, traumavård, utbrott av infektionssjukdomar och den ojämna hälsodistributionen inom landet (68% av befolkningen täcks inte av den allmänna sjukvården). Inom de närmaste åren kommer många sjukhus att uppgraderas och byggas ut men de nybyggda sjukhusen komman man främst att finna inom den privata sektorn. Under mötet fick alla företagen fick presentera sig och ställa frågor.

Sista mötet för dagen hölls på Peoples Commitee of Hanoi.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar