tisdag 26 mars 2013

Möte i UD:s samverkansgrupp med fokus på Ryssland

UD:s enhet för Östeuropa och Centralasien kallar med jämna mellanrum till möte i samverkansgruppen. Gruppen består av företag, organisationer och aktörer intresserade av regionen och dennagång var det fokus på Ryssland.

.20130326-142019.jpg
Enhetschefen för UD EC, Malena Mård, hälsade välkomna. Björn Lyrvall, utrikesråd för politiska frågor tog sedan över och talade om Sverige och Rysslands långa och djupa bilaterala samarbete. Framförallt är våra handelsförbindelser av yttersta vikt med en export som uppgår till 25 miljarder per år.

20130326-142442.jpg
Martin Åberg, ministerråd på Sveriges ambassad i Moskva pratade om det politiska och ekonomiska läget i Ryssland.Martins analys var framförallt att läget är mycket stabilt både ekonomiskt och politiskt. Ryssland har en budget i balans, hög sysselsättning och en ökande konsumtion.

20130326-150141.jpg
Fredrik Fexe och Mikael Johansson representerade Business Sweden och underströk vikten av Ryssland som marknad.

Det var ett mycket intressant möte och mina Rysslandskunskaper är definitivt fördjupade. Jag ser nu än mer fram emot den hälsokonferens som arrangerad i St. Petersburg i slutet av maj!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar