torsdag 17 oktober 2013

Swedish Medtech Presslunch och seminariet "När vården flyttar hem"

Idag har jag deltagit på inte mindre än två olika Swedish Medtech arrangemang. Dagen började med en presslunch för att sprida information om den medicintekniska branschen. Swedish Medtechs vd Anna Lefevre Skjöldebrand presenterade  färsk statistik för branschen. Exporten uppgick för exempel till 23,9 miljarder år 2012 och trots stora ekonomiska svårigheter de senaste åren har branschen klarat sig relativt väl.

IMG_3180

Ett antal företag presenterades för att visa bredden av den svenska medtech branschen och lyfta några specifika frågor. Ovan pratar Johan Folkunger från Philips om vikten av samverkan mellan vård, industri och akademi.

IMG_3196

Efter lunchen fortsatte seminarium två  i Swedish Medtechs seminarieserie om framtidens vård och omsorg. Denna gång med fokus på hembaserad vård och patientmakt.

IMG_3204 Under seminariet diskuterades framtidens vårdlösningar där en del av vården kan behövas flyttas från sjukhus till människors hem. Patientmakt och egenvård var också på agendan och ingenjören Sara Riggare, som sedan flera år lider av Parkinsons sjukdom, presenterade appen Mediapp som hon utvecklat för att mäta hur medicin mot Parkinson påverkar patienter. Mätningen kan användas för att modifiera medicinering så att den blir mer effektiv.

IMG_3206

Boris Magnusson från Lunds Universitet presenterade itACiH, ett projekt som syftar till att flytta palliativ cancervård från sjukhusen till hemmen. Andra talare var Ragnar Lindblad från B3IT Healthcare, Benny Eklund från Landstinget i Uppsala län och Thomas af Bjur, landstingsråd i Sörmland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar