måndag 10 februari 2014

Kurs i Affärsmodeller för tillväxtmarknader

Saknar ditt företag en affärsmodell eller strategi för att utnyttja affärsmöjligheter som finns på tillväxtmarknaderna?


Kan ditt företag bidra till ”Inclusive business” genom affärsmodeller som inkluderar fattiga människor i hela värdekedjan?


Vill du bli inspirerad till att tänka nytt vad gäller ditt företags affärsmodell på tillväxtmarknader?


 Då ska du gå vår kurs

Affärsmodeller för tillväxtmarknader


Datum: 11 mars 9.30 – 16.00
Plats: Swecare,
World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm


Kostnad: Kursen subventioneras av Swecares Sida-finansierade projekt.  Kostnaden är 850 kr (faktureras), inklusive lunch och fika.

Anmälan: Skicka din anmälan till Anna Riby; anna.riby@swecare.se. Ange namn, företag, faktureringsadress och ev allergier. Sista anmälningsdag är 24 februari, 2014. Anmälan är bindande från den 24 februari. Kurserbjudandet riktar sig främst till Swecares medlemmar.

Affärsutveckling och etablering på tillväxtmarknader blir allt viktigare för svenska företag, även inom hälso- och sjukvårdssektorn. Alternativa samarbeten och affärsmodeller krävs ofta för att lyckas på dessa marknader, t ex inclusive business. En-dagskursen belyser några viktiga erfarenheter som rör etablering och finansieringsfrågor för att etablera sig i tillväxtländer. Efter dagen ska du själv ha möjlighet att reflektera kring ert företags modell – har den rätt förutsättningar eller behöver den anpassas? Ett sätt är ”Inclusive Business”, vilket innebär att företag utvecklar innovativa, kommersiella affärsmodeller som riktar sig mot tillväxtmarknader och inkluderar fattiga människor som leverantörer, konsumenter, producenter eller arbetstagare.

Kursledare är Ruth Brännvall som har lång erfarenhet att hjälpa företag, organisationer och myndigheter att utveckla affärsmodeller och att integrera hållbarhet och socialt ansvar i sitt varumärke och innovationsstrategi, bl a inom det egna företaget Njord Consulting. Hon har varit engagerad i ett flertal globala insatser, exempelvis Innovations Against Poverty (en s.k. challenge fund finansierad av Sida). Ruth har en bakgrund inom media och telekom, bland annat som strategichef på Orange/France Telecoms huvudkontor i London och Paris.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar