torsdag 4 september 2014

Infektionskontroll-seminarium i Peking

Efter ett antal större delegationer till Kina har vi under året arrangerat ett antal mindre och mer specifika aktiviteter för grupper av företag inom tematiska områden. Före sommaren hölls ett seminarium på området cancervård och nu de första dagarna i september var det dags för seminarium på området infektionskontroll och sjukhusrelaterade infektioner.

Seminariet var gemensamt arrangerat av Swecare, Socialdepartementet, ambassaden i Peking och Business Sweden. Från svenskt håll talade Niclas Jacobson chef på internationella enheten på Socialdepartementet och Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten. Från kinesiskt håll talade representanter från Bureau of Disease Prevention and Disease Control, en avdelning på hälsoministeriet och den tillhörande myndigheten Center for Disease Prevention and Disease Control. Det var också representanter från China Hospital Association och Peking University som arbetar med frågorna.


Efter de inledande presentationerna hölls en rundabordsdiskussion där de svenska företagen fick möjlighet att presentera sig och delta med frågor och kommentarer. En slutsats från diskussionen var att det behövs en kombination av åtgärder för att komma till rätta med problemen. Utbildning och en sund inställning från sjukhuspersonal och patienter, grundläggande hygien, handtvätt, rätt kläder mm, tillsammans med avancerad diagnostik och teknologi.

Dag II

Andra dagen i Peking hölls en workshop med den regulatoriska myndigheten CFDA. Mr Weng Xinyu, chef för den internationella enheten presenterade sin organisation som gjordes om 2013 och bytte namn från SFDA till CFDA. På samma gång uppgraderades dess status från att vara en myndighet som rapporterade till hälsoministeriet till att själva få status på ministerienivå och rapportera direkt till State Council. Själva den regulatoriska processen har också reformerats och genomgått förändringar och representanter för den avdelning som ansvarar för medicinsk utrustning var med i workshopen och svarade på en hel del frågor om de nya regelverket. På vissa områden verkar det ha förneklats men på vissa områden finns en hel del frågetecken från företagens sida.
 
Deltog i workshopen gjorde även Charlotte Unger från svenska Läkemedelsverket. Ett samarbete pågår mellan dessa två organisationer och Charlotte gjorde en presentation av hur det svenska Läkemedelsverket är uppbyggt. Särskilt kontakten med företag intresserade kineserna och Charlotte fick berätta mycket om det innovationskontor som myndigheten har.
 
Efter presentationerna följde en livlig diskussion med mycket frågor från företagens sida. De regulatoriska processerna är något som många svenska företag upplever som komplicerade och önskemål om närmare samarbete och kontakt med just CFDA framförs ofta som viktigt.

Efter workshopen följde en mottagning på ambassadör Lars Fredéns residens. Ett bra tillfälle att träffa många av ambassadens nya medarbetare och att fortsätta diskussionerna med representanterna från de kinesiska ministerierna och myndigheterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar