torsdag 24 september 2015

Samarbete med de nordiska länderna


Igår deltog jag i ett möte i Köpenhamn med de nordiska organisationerna Finpro, Innovasjon Norge och Healthcare Denmark. Syftet var att diskutera om det finns intresse för ett närmare samarbete våra organisationer emellan. Vi har liknande syften, att stödja företag och bidra till ökad export och tillväxt, och idén till mötet kommer från att vi borde ha en del att vinna på att presentera oss under en gemensam flagg som företrädare av den nordiska välfärdsmodellen. Under dagen diskuterades allt mellan himmel och jord i olika workshops. Att göra gemensamma satsningar mot asiatiska stora marknader var en idé som särskilt fördes fram av den finska organisationen. Ett par områden skulle kunna identifieras där vi kompletterar varandra och på så sätt får mer av ett helhetserbjudande. Områden som diskuterades var infektionskontroll, cancer/kroniska sjukdomar, äldrevård och välfärdsteknologi. Vi skulle i högre utsträckning också kunna samordna oss kring mottagandet av besökare. Vid sidan av det gemensamma nordiska erbjudandet diskuterades också att helt enkelt genomföra gemensamma aktiviteter i de nordiska länderna. Många av de mindre bolagen vill gärna ta ett första steg i sina internationaliseringsprocesser till våra grannländer. Redan i våras genomfördes en första pilotaktivitet i Odense i Danmark. Slutsatsen var att man ska genomföra en andra aktivitet i något annat land under nästa år.

Under dagen medverkade också Nordic Innovation, ett organ under Nordiska ministerrådet som arbetar för att främja gränsöverskridande handel och innovation. Nordic Innovation har sagt sig vara intresserade att stödja eventuella gemensamma projekt. Det var en bra diskussion och nu är ett mer eller mindre formellt nätverk etablerat. Diskussionen kommer fortsätta under hösten och förhoppningsvis genomförs en aktivitet under våren.

Healthcare Denmark passade även på att påminna om den konferens de ordnar i slutet av oktober och gärna vill ha fler svenska deltagare på. Konferensen heter Hospital + Innovation Congress och ordnas i Odense 21-22 oktober. Inbjudan var med i Swecares senaste update.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar