måndag 12 oktober 2015

Australien


Så var vi äntligen på plats i Australien. Planeringen började för över två år sedan, resan var tänkt att äga rum i mars i våras, men planerna på extraval gjorde att politiskt deltagande inte var möjligt då. Resan flyttades till oktober och de hör gången kom vi iväg. Efter 20 och någonting timmar landade vi från Sverige och försökte snabbt ställa om till att kliva upp på morgonen när det egentligen är läggdags. De flesta företag representeras av lokala personer och det är uppenbart att avståndet påverkar företagens närvaro i både en delegation och på marknaden som sådan. Australien har på många områden väldigt bra medicinska resultat och intressanta lösningar. Intresset för Sverige är stort, det syns inte minst på den imponerande uppställningen av australiensiska representanter i de planerade mötena.
På söndagkvällen hälsade Gabriel Wikström och ambassadör Pär Ahlberger delegationsdeltagarna välkomna. Resan inleddes i Sydney, delstaten New South Wales. Måndagen började med ett möte med en annan delstatsregering, nämligen South Australia, som valt att komma till Sydney för att berätta om möjligheterna för hälso- och sjukvårdsföretag i deras delstat och huvudstaden Adelaide. Stora investeringar har gjorts för att skapa ett dynamiskt Life Science-kluster och man erbjuder goda förutsättningar för företag att verka i delstaten. Läget, centralt i landet, är också gynnsamt och man når alla övriga viktiga australienska städer smidigt. Man tänker inte på hur stort landet egentligen är, det tar fem timmar att resa med flyg från Sydney till Perth...

Möte med New South Wales Health

Nästa möte på programmet var med New South Wales Health, dvs delstatsministeriet för hälsofrågor. Mötet inleddes av Dr. Mary Foley vars position secretary motsvarar en svensk statssekreterare eller viceminister. Hälsofrågor är som i Sverige en decentraliserad angelägenhet och delstaterna har huvudansvaret även om den federala nivån är med och finansierar. Det offentliga sjukvårdssystemet kallas Medicare och erbjuder alla vård. Privata försäkringar uppmuntras dock och en tredjedel av alla sjukhussängar i landet beräknas vara i privat regi. Hälsokostnaderna i Australien  uppgår till 9,7 procent av BNP, ganska likt de svenska nivåerna alltså. Dock har de svenska varit relativt konstanta de senaste åren medan de ökat med 74 procent det senaste årtiondet. Vidare står staten för 67 procent av kostnaderna medan 32 procent kommer från privat håll. 

Australiensiska sidan var väl representerad och experter inom områden som cancer, infektionskontroll, kvalitetsregister, eHealth mm redogjorde för New South Wales prioriteringar. I den svenska delegationen finns förutom sju företag experter från Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för Vårdanalys och Regionalt cancer center.


Dagens sista besök var på Royal Prince Alfred Hospital, ett av de största sjukhusen i Sydney-området som grundades 1882. Fler ön 1000 patienter behandlas varje dag och man var först i delstaten med s k open heart surgery.

Dagens avslutades sedan med en sen flight till nästa australiensiska storstad, Melbourne. Efter en intensiv första dag ser vi fram emot lika mycket full fart imorgon då delstaten Victoria ska visa upp vad de har att erbjuda vad gäller hälso- och sjukvårdsfrågor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar