onsdag 25 november 2015

Ett åldrande Kina ger upphov till nya affärsmöjligheter

Medan mina kollegor reser vidare med vår stora delegation till Rwanda, tar vi på hemmaplan emot en delegation från China National Committee on Ageing (CNCA) för ett Rundabordssamtal inom ämnet Äldrevård. 

Värdar för besöket samt program är Socialdepartementet och under sina två dagar här i Stockholm besökte delegationen olika organisationer, bl a Silviahemmet, Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, Forte, Folkhälsomyndigheten och Svenskt Demenscentrum för att lära mer om Sveriges sätt att svara på den åldrande befolkningen och tillhandahållandet av tjänster för äldre.

Swecare öppnade mötet med en kort introduktion och därefter koordinerade dagens moderator Pehr-Johan Fager, Affärsutvecklingschef på Bestic rundabordssamtalet.

Under mötet, mellan CNCA och 13 av Swecares medlemmar och nykomlingar, framkom det ett stort behov av produkter och tjänster som kan bidra till bättre vård och omsorg, för den snabbt åldrande befolkningen i Kina. 

Mr. Zhu Yaoyin, CNCAs Vice President berättade att det idag finns mer än 120 miljoner kineser som är 60+ varav ca 40 miljoner har behov av speciell omvårdnad. År 2020, räknar man med att de över 60, kommer utgöra 19,3 procent av Kinas befolkning, så ämnet är högaktuellt!Swecare-företagen representerades av allt från små startup-bolag såsom Aperir med mobilappar och digitala tjänster för att trygga omvårdnaden till storbolag såsom SCA, som bl a är mycket stora på inkontinensskydd, och KI som bl a kan erbjuda utbildningar kring effektiv demensvård.

Varje företag/organisation fick möjlighet att under några minuter presentera sina produkter och tjänster varefter mötet följdes av en frågestund där Swecare-medlemmarna hade möjlighet att både ställa mer specifika frågor och ge ytterligare information kring sin verksamhet. De sex representanterna från CNCA hade då också möjlighet att utveckla det behov som finns.

Efter det dryga 1,5 timmar långa mötet skyndade delegationen från Kina vidare till nästa möte men vi kommer hålla kontakten för eventuella samarbetsmöjligheter framöver, för den här ”nya generationen” av äldre människor har en vilja och förmåga att njuta av hög kvalitet och ett åldrande Kina kan ge upphov till nya affärsmöjligheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar