onsdag 21 december 2016

God jul Predicare!
Vi har gjort en liten översyn och kommit fram till att Predicare varit en av de mest aktiva medlemmarna under året. Predicare kom med som medlem 2013 och under året har man varit aktiv i både digitaliseringsgruppen och i Kinakonsortiet. Predicare är anmälda till två av resorna inom CB Health Access-programmet och dyker dessutom upp på många seminarier och frukostmöten samt vid inkommande besök. Vi uppmärksammar Holger Ronqvist på Predicare med denna lilla julhälsning:


Grattis till Predicare! Vi har precis utsett er till Swecares mest aktiva medlem 2016 och som dessutom bidrar konstruktivt till diskussioner och alltid sprider god stämning i gruppen.
Först och främst, vad gör Predicare?
Predicares mission är att hjälpa vårdkedjan att göra rätt från början. Akutsjukhus och ambulans i Sverige och Norge använder vårt beslutsstöd RETTS (Rapid Emergency Triage & Treatment System). Mortalitet, vårdskador/komplikationer, ledtider samt kostnader och antal klagomål minskar dramatiskt med RETTS.  Det tror vi att hela världen har nytta av. Företagets konkurrensförmåga bygger på unik medicinsk insikt, forskning och erfarenhet. Med RETTS tar vårdpersonal snabbare och säkrare beslut för fortsatt behandling för patientens bästa.

Och vad är din roll i bolaget?
Min roll är att etablera och utveckla företaget, som styrelsens ordförande.

Vi är väldigt glada över bolag som är aktiva, berätta lite varför ni valt att engagera er och varför ni valde att vara med i Swecare?
När en tidigare kollega från Ericsson rekommenderade mig att Predicare skulle gå med i Swecare så gjorde vi det främst för att få draghjälp i våra exportambitioner. Det har visat sig vara ett gott råd. Vi har god nytta av den trovärdighet medlemskapet i Swecare ger oss.

Är samverkan med andra bolag vägen fram för ett litet bolag eller konkurrerar ni om kunderna?
Branschsamverkan är bra inte bara för små utan även för stora företag. Visst kan vi konkurrera om kunderna, men vi skapar också en gemensam marknad och kommer överens om saker som är bra för leverantörerna och kunderna
 
Vilka marknader är mest intressanta för er?
Har Predicare väl kommit in en marknad kan vi skala upp med rimliga insatser, varför länder med många sjukhus är intressant för oss. Dessutom vill vi vara på marknader där våra huvudkonkurrenter Manchester Triage System (MTS) och Emergency Severity Index (ESI) finns samt självklart även länder som ännu inte har något beslutsstödsystem alls för akutvården.

Om du fick önska något vad gäller svensk hälso- och sjukvård/ life science som kunde stärka förutsättningarna för svenska bolag internationellt, vad skulle det vara?
Sverige är ett fantastiskt land för vetenskapliga rön med bra stöd från samhället och staten men vi saknar uppbackning när det gäller affärsutveckling (Swecare är ett lysande undantag). Vi måste satsa lika mycket på affärsutveckling som på vetenskaplig utveckling om vi vill skapa succéföretag.

De fina orden om Swecare tackar vi för, avslutningsvis vad önskar du dig själv i julklapp?
God hälsa är ingen rättighet man kan kräva utan en nåd att stilla bedja om. Så jag önskar att min mentala hälsa står mig bi.

Det hoppas vi verkligen Holger, och stort lycka till Predicare under 2017!


 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar