fredag 27 oktober 2017

Standarder – Förkortningar som förenklar och förkortar vägen till affärer

Tidigt en höstruskig morgon 25 oktober fylldes mötesrummet av medlemsbolag och medan doften av varma nybakade bullar spred sig och kaffet väckte liv i lemmarna så såg de med förväntan på att lära sig mer om hur standarder gynnar bolagen och företagsmiljön, med särskilt fokus på eHälsa.

Seminariet inleddes av Fredrik Göthe, affärsområdeschef vård och omsorg från Swedish Standards Institute (SIS) som gav en generell överblick om vad standarder är, vilka principer som råder och varför de är viktiga för bolagen och samhället.  Därefter förklarade Fredrik hur det nationella och internationella standardiseringsarbetet går till. Vilken roll Sverige och SIS har i arbetet i CEN (den europeiska standardiseringsorganisationen) och i ISO (den internationella standardiseringsorganisationen). 


Därefter tog Dan Nilsson, standardiseringschef vård och omsorg från SIS över, och förklarade hur arbetet med standarder är viktigt för just life science och eHälsobolagen, och hur det gynnar patienten i slutändan när vårdsystemet använder standarder. Just systemperspektivet lyftes och hur teknologistandarder, process standarder tillsammans med quality outcomes och clinical guidelines bidrar till bättre vård. Samt vilken företagens roll är att följa regler och krav, och hur standarder kan hjälpa bolagen att göra rätt från början. Det blev mycket frågor från bolagen gällande GDPR, MDR och IVDR där olika ISO-serier diskuterades .  Vilket gjorde att både noviser som erfarna deltagare fick nytta av morgonens seminarium. Just informationssäkerhet var ett hett ämne och allt ifrån journalsystem, hälsoappar, sensorer och IOT diskuterades flitigt. Dessutom lyftes frågor om vad som är rimligt att förvänta sig kring nya lagar och standarder där SIS hade stor inblick i det arbete på EU-nivå som redan pågår och kommer påverka bolagen.


Slutligen lyftes och diskuterades hur standarder som används tidigt i innovationsprocessen underlättar interoperabilitet och effektivare upphandling vilket direkt gör bolagen mer konkurrenskraftiga både hemma och utomlands. En debatt hölls även kring hur Sverige kan bidra i harmoniseringsarbetet och aktivt påverka både i bilaterala samarbetet (särskilt Tyskland och Frankrike nämndes i dessa sammanhang), men också på EU-nivå och i olika kommittéer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar