torsdag 19 november 2020

Så svarar Naslund Medical på krisen

Hej Samuel Näslund, VD på Naslund Medical AB. Som pionjär och ledare i utvecklingen av markörer för korrekt positionering marknadsför Naslund Medical AB den patentskyddade produkten Gold Anchor. Flagskeppsprodukten som ger ökad precision vid strålbehandling och spelar en viktig roll inom cancervård i stora delar av världen. 

2019 vann Naslund Medical inte bara det prestigefyllda priset Swecare Export Award utan utsågs även till Gasellföretag av Dagens Industri. En utmärkelse som går till bolag med snabb och uthållig tillväxt. Utmärkelsen har delats ut i över 20 år nu och enligt Dagens Industri är det endast en procent av alla företag som uppnår kriterierna för det hedervärda priset. Inte nog med det, nu kammar Naslund Medical hem utmärkelsen Gasellföretag för andra året i rad! En fantastisk nyhet som måste uppmärksammas i tider som dessa. Stort grattis!

1. Berätta – hur påverkades Naslund Medical av pandemins initiala skede och vad har ni gjort åt det?

Vår guldmarkör fyller en viktig roll i strålbehandlingen av patienter över stora delar av världen. Vår initiala oro var därför om vi skulle kunna leva upp till vår normalt sett mycket höga leveranssäkerhet. Skulle vi kunna få leverans av vissa komponenter från norra Italien? Skulle vår egen produktionspersonal lyckas hålla sig friska? Vi klarade oss väl till idag men har ändå valt att öka både vårt råvaru- och färdigvarulager. 

Säljorganisationen påverkades väldigt mycket när man inte längre kunde besöka sjukhus. Mässor ställdes in eller ersattes av online-möten. Vi permitterade dock ingen. Vi satsade istället på utökad marknadsföring både online och via brevutskick och kontaktar nu i högre grad potentiella kunder via telefon, email och videokonferens. 

2. Vilka hinder eller problem under utbrottet – i Sverige och i ert internationella arbete – har ni upplevt? Ser situationen likadan ut idag eller har det uppstått ett ”nytt normalt” läge?

Vårdskulden är en av de allvarligaste effekterna. Det är tragiskt att nya cancerfall inte har upptäckts i samma takt som tidigare. Det har temporärt lett till en något lägre orderingång för oss, men drabbar framförallt patienterna. 

Restriktionerna att resa internationellt känns fortfarande som ett stort hinder. Men samtidigt tvingar det alla att snabbt bli bättre på att mötas på distans, vilket i grunden är positivt. 

3. Framtidsspaning: Vilken effekt tror du att coronakrisen kommer ha på Naslund Medical och ert arbete på längre sikt? Positivt och negativt?

Inom strålbehandlingen har det redan funnits en trend mot förkortad behandlingstid genom s k hypofraktionering, dvs högre dos vid färre tillfällen. Givet vårdskulden och intresset av att minimera antalet sjukhusbesök så kommer den trenden accelerera. Då blir det ännu viktigare att alltid positionera patienter med hög precision. Det kommer öka användningen av guldmarkörer och samtidigt gynna både patienter och samhället.

4. Till sist, vilken typ av stöd från Swecare tror du behövs framöver?

Vi säljer redan vår produkt i t.ex. Europa, USA, Japan och Ryssland men kommer fortsätta expandera internationellt. Vi välkomnar därför all hjälp vi kan få med att identifiera och utvärdera attraktiva nya marknader i Asien, Latinamerika och Afrika. Vi deltar också gärna i nätverkssammanhang – det är inspirerande och lärorikt att få ta del av den stora erfarenhet av internationalisering som finns bland andra svenska medtech och life science företag.


>> Gold Anchor website
>> Gold Anchor LinkedIn 

Gasell har under 20 år delat ut priser till landets främsta tillväxtföretag. Välkommen att ta del av ett innehållsrikt program, spännande gäster från näringslivet, prisutdelningar och analyser kring det rådande läget för Gasellföretagen i Sverige den 8 december. Kostnadsfritt men föranmälan krävs.

>> Inbjudan till Gasell Live 2020 - 8 december


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar