tisdag 21 juni 2011

International Finance Corporation

Började dagen med ett (mycket) tidigt möte med IFC, International Finance Corporation, en del i World Bank Group. IFC finansierar projekt i utvecklingsländer och emerging markets och har en hel del ppp:n inom sjukvårdsområdet på gång. De är intresserade av att komma i kontakt med svenska sjukvårdsföretag för samarbete. Under hösten planerar Swecare att dra igång en rejäl satsning på utvecklingsländer och emerging markets, delvis med stöd från Sida, då passar det här också bra in. Ett seminarium där IFC berättar om hur de arbetar och vilken typ av finansiering och stöd de kan bistå med planeras.

http://www.ifc.org/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar