tisdag 28 juni 2011

Resan går vidare till Halmstad

Eftermiddagen tillbringas i ett sommarvarmt Halmstad där jag träffar Ann-Mari Bartholdsson från Hälsoteknikalliansen, en sammanslutning av omkring 50 företag som jobbar med innovation och utveckling av produkter och tjänster inom området hälsoteknik. Alliansen växte fram som ett initiativ mellan kommunen och högskolan i Halmstad. Högskolans styrkeområden, innovationsvetenskap, hälsa och IT kombinerades ihop med syftet att hitta sätt att möta utmaningar som exempelvis hur man lockar folk att vilja jobba inom omsorgen. Modern teknik skulle kunna förenkla, effektivisera och även höja statusen på arbete inom omsorgen. Hälsoteknikalliansen fungerar idag som en mötesplats för företag, akademi och offentlighet. På det internationella området samarbetar de med Swecare och förhoppningsvis kommer de att delta i flera av höstens aktiviteter, framförallt på äldreområdet. Många av de projekt som Ann-Mari berättar om har potential att slå igenom även internationellt i de länder där man skriker efter lösningar för att möta den demografiska utmaningen.

20110628-055533.jpg

Halmstad centralstation

20110628-033849.jpg
Ann-Mari Bartholdsson, Projektledare Hälsoteknikalliansen

Sista stoppet för dagen är ett besök hos Medicpen http://www.medicpen.se/, ett mycket spännande eHealth/ telemedicin-bolag, sprungna ur den halländska myllan. Cristian Hallin, VD, tar emot mig och förklarar hur deras produkt genom en digital distributionslösning styr medicinering av patienter. Detta effektiviserar hela vårdprocessen och optimerar samtidigt informationsflödet, något som läkare och patienter vinner på och i förlängningen hela samhället. Produkten är i dagsläget framförallt inriktad på att underlätta för vård i hemmen men i framtiden är naturligtvis sjukvården i stort en målgrupp. Man kommer kunna korta sjukhusvistelser radikalt med hjälp av produkten, vilket mot bakgrund av ekonomiska hänseenden, infektionsrisker och allmänt välbefinnande innebär stora vinster. Vi ser fram emot att jobba mer ihop med Medicpen!

20110628-060807.jpg
Cristian Hallin, VD Medicpen

20110628-060934.jpg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar