torsdag 29 september 2011

Innovation Forum 2011 i S:t Petersburg

Under vecka 39 deltar Swecare’s senior adviser Christer Andersson i det årliga ”Innovation Forum 2011” med många deltagare från flera länder i Sankt-Petersburg, Ryssland. Målet för detta Forum är att skapa en plattform för kontaktfrämjande och erfarenhetsutbyte mellan ryska och internationella investerare, forskare, företagare och myndigheter. Här diskuteras möjligheter för framtida samarbete mellan Ryssland och bland annat Sverige i frågor som rör utbildning, sjukvård och Life Science.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar