fredag 30 september 2011

Sista dagen på delegationsresan

Dagen börjar med ett besök i Kashiwa City, ett samarbete mellan staden Kashiwa och Tokyo University om att anpassa bostäderna till den allt äldre befolkningens behov. För att kunna ta hand om de äldre måste lösningar för hemmen och hemvård utvecklas kraftigt.

20110930-115247.jpg

Vi fick se nybyggda lägenheter, inte enbart avsedda för äldre dock. Tanken är att alla åldrar ska integreras i samhället och olika åldersgrupper mixas. Bredvid ett vårdhem byggs dagis och tanken är att de gamla under dagarna ska avlasta föräldrar med små barn.

20110930-115419.jpg

Det finns också äldre lägenheter kvar i området. I dessa är det verkligen compact living som gäller.

20110930-115604.jpg

20110930-115658.jpg

Studiebesöket följs av ett rundabordssamtal på Tokyo University.

20110930-115816.jpg

20110930-121707.jpg

 

Efter detta tar nu Swecare och alla i den övriga i delegationen farväl av Tokyo. Det har varit en intensiv vecka och jag har lärt mig mycket, om Korea och Japan och möjligheterna på dessa marknader, men det har också blivit tillfälle att fundera på kommande resor. Hur upplägget ska vara för att ännu bättre ta tillvara företagens intressen och nå ut med det svenska budskapet. Jag tror också att alla deltagarna var väldigt imponerad av representanterna för Exportrådet. ambassaderna, Tillväxtanalys och Invest Sweden som genomfört detta stora arrangemang.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar