onsdag 19 oktober 2011

Är ditt företag ett success case?

Vi drar i veckan igång ett nytt projekt där vi kommer undersöka våra medlemsföretags önskemål och lyfta fram goda exempel på lyckad internationalisering inom Life Science, medicinteknik, pharma och tjänstesektorn.  Våra medlemmars erfarenheter utgör bra och inspererande exempel för andra företag och hjälper oss på Swecare att bli ännu bättre. Intervjuerna, som leds av Maria Blomdahl, kommer publiceras på Swecares hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar