onsdag 12 oktober 2011

Arbetsgruppsmöte för äldrenätverket

Idag träffades en liten arbetsgrupp inom äldrenätverket för att jobba fram ett förslag till strategidokument. Ett utkast till stratgei finns nu och kommer cirkuleras bland nätverkets medlemmar där alla kommer erbjudas att lämna synpunkter. Nästa möte i äldrenätverket hålls den 7 december. Då kommer Anders Ekholm, analyschef på Socialdepartementet och Henrik Kjellberg, politisk sakkunnig hos Maria Larsson, berätta mer om regeringens äldrepolitik och hur de ser på möjligheterna att främja svenska lösningar internationellt. Missa inte heller höstens stora aktivitet, delegationsresan med äldretema och funktionshinder till Kina den 21-25 november. Delegationen leds av Maria Larsson och kommer att gå till Peking och Shanghai. Ett par stora seminarier planeras där de svenska aktörerna kommer få tillfälle att visa upp sig för en kinesisk publik. Förutom möten med kinesiska myndigheter och beslutsfattare blir det även studiebesök till kinesiska äldreboenden och vårdhem. se mer information om resan på Swecares hemsida! http://www.swecare.se/kalendarium/126

20111012-063530.jpg

Gunna Preifors från SCA, en av äldrenätverkets initiativtagare och djupt engagerad i att sätta samman ett koncept för svenska lösningar till framförallt Kina, och Björn Wigström från Swedish Quality Care. Björn har lång erfarenhet av den japanska marknaden och siktar nu även på Kina. Med på arbetsgruppsmötet var även företaget NovaTelligence och forskningsorganisationen FOU.nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar