onsdag 12 oktober 2011

VINNOVAs årskonferens 2011

Idag hölls Vinnovas årskonferens med tema framtidens hälsa och sjukvård. Under dagen i Munchenbryggeriet diskuterades den framtida utmaningen kopplad till hälso- och sjukvårdens utveckling. God hälsa och livskvalitet är avgörande för välfärd och fortsatt ekonomisk och social utveckling. Nya sätt att organisera, styra och mäta vården krävs för att möta nya förväntningar från invånare och patienter. Snabbare nyttiggörande av exempelvis sammanhållna eHälsotjänster och forskning krävs för att bättre utnyttja vårdens resurser. Nya krav öppnar också för nya affärsmöjligheter för svenskt näringsliv.  En stärkt patientmakt, en snabb teknikutveckling, en större andel äldre i befolkningen och krav på finansiell hållbarhet är exempel på aspekter som utmanar dagens vårdsystem. Ett brett hälsofrämjande och förebyggande arbete är viktigt för god hälsa och livskvalitet, medan vårdens ersättningssystem sällan är anpassade för att premiera hälsofrämjande insatser.

Imorgon ska Swecare och VINNOVA träffas för att diskutera framtida samarbete mellan organisationerna, VINNOVA deltar till exempel i Health Innovation Day i Indien nästa vecka och det finns många områden där samarbetet borde bli närmare!

 

20111012-063750.jpg

Johanna Adami, chef för VINNOVAs avdelning hälsa, syns i minglet, här bredvid Hans Winberg från Leading Health Care och en skymtande Daniel Forslund.

20111012-063840.jpg

Daniel Forslund, nytillskott på innovationsmyndigheten som chefsstrateg för vårdutveckling, här bredvid Maria Dahl Torgerson, kommunikationsdirektör och Lotta Liljelund, Socialdepartementet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar