tisdag 4 oktober 2011

Frukostmöte Bulgarien

Daniela Dimitrova från Exportrådet i Bulgarien berättade vid dagens frukostseminarium om möjligheterna för svenska sjukvårdsföretag på den bulgariska marknaden. Under de kommande åren kommer ca 400 miljoner euro att satsas på att reformera och modernisera det bulgariska sjukvårdssystemet som är eftersatt och i stort behov av modernisering. Sedan 2007 är Bulgarien medlem i EU och den här satsningen kommer finansieras med EU-medel.

20111004-113042.jpg

Fyra priopriterade områden har identifierats av de bulgariska myndigheterna, cancervård, reproduktiv hälsa och provrörsbefruktning, akutvård och barns hälsa. Här finns goda möjligheter för de svenska företagen att komma in med lösningar, både produkter och tjänster.

 

20111004-113142.jpg

Ett 20-tal företag deltog i mötet, bland annat Healthsolutions, Medicover, Getinge och Scandinavian Cancer Care. Vissa finns redan representerade i Bulgarien och delade med sig av sina erfarenheter av att göra affärer i landet. Alla höll med om att möjligheterna är stora, men det finns naturligtvis också utmaningar som ett relativt dåligt sjukvårdssystem i dagsläget och låg reformtakt. Svårigheter vad gäller myndighetskontakter och byråkrati samt hög grad av korruption. För enskilda företag kan det vara mycket svårt att få genomslag och i diskussionen under mötet framhölls att det vore värdefullt att bilda ett nätverk för att hjälpas åt. Med politiskt stöd från myndighets-Sverige har man också betydligt bättre möjligheter att nå framgång. Swecare håller för närvarande på att se över arbetet med Östeuropa. Under de senaste åren har mycket arbete lagts ner på att bygga upp ett samarbete med Ryssland och efter önskemål ser vi nu över möjligheten att uvidga detta till att även omfatta Östeuropa. Christer Andersson som varit tongivande i kontakterna med Ryssland håller i detta projekt tillsammans med Maria Blomdahl som är praktikant på Swecare.

20111004-113204.jpg

Frida Jangsten, Bulgarienhandläggare på UD, berättade om den politiska utvecklingen i landet.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar