måndag 21 november 2011

Beijing - briefing och introduktion av program på ambassaden

Jakob Kiefer, andreman på ambassaden, hälsar välkomna och berättar om det ekonomiska läget i Kina. Sedan 70-talet har tillväxten legat på i genomsnitt 9 procent av BNP. Under den perioden har 300-400 miljoner människor lyfts ur extrem fattigdom och under 2011 blev Kina världens näst största ekonomi.[gallery columns="2"]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar