fredag 9 december 2011

Celebrating 50 years of Tanzania in Sweden: Reflections and Prospects

Idag har Swecare deltagit i ett seminarium arrangerat av Tanzanias ambassad i Sverige, med syfte att fira av det var 50 år sedan Tanzania blev självständigt. Dagen hade en klar fokus på frågor rörande Tanzanias önskan om att bli sedd som en attraktiv tillväxtmarknad och redan under sitt öppningstal framförde Tanzanias ambassadör Muhammed Mzalae en önskan om att Tanzanias framtida relationer med Sverige ska vara baserade på jämlika ekonomiska relationer, bortom det traditionella biståndet. Även från svenskt håll finns det en övertygelse om vikten av en ny sorts relation, vilket utrikesrådet för handelspolitiska frågor i Utrikesdepartementet, Eva Walder klargjorde då hon framhöll att ”trade and investments has to be the backbone of our relation”.   

 

Vi ser att ett land såsom Tanzania skulle passa väl in i vårt nya uppdrag, Swecare for Development där vi ska fokusera på utvecklingsländer. Under seminariet framgick även att handelsminister Ewa Björling kommer att besöka Tanzania under det kommande året.

 

Swecare välkomnar utvecklingen av en ny relation mellan Sverige och utvecklingsländer, där biståndet kan samverka med näringslivet. Är ni intresserade av att läsa mer om denna utveckling rekommenderar jag er att läsa biståndsminister Gunilla Carlssons debattartikel från 30 november 2011.

 

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.786572-battre-samarbete-behovs-for-bistandet

 

[slideshow]

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar