fredag 3 februari 2012

Återträff med Kinadelegationen20120202-113245.jpg

Maria Larsson bjöd in deltagarna i Kinadelegationen till en återträff i Rosenbad där alla fick ge synpunkter på resan och berätta om de resultat som resan genererat och hur man skulle vilja jobba vidare tillsammans.20120202-113505.jpg

Ragnwi Marcelind och Ewa Ställdal i samtal. Bactiguard var mycket nöjda med det seminarium de ordnade i Peking under resan som ministern invigde.20120202-113745.jpg
Gunnar från SCA berättar om hur de går vidare i hemtjänstprojektet som lanserades i Shanghai under resan och hur de planerar för inkommande kinesiska besök under våren. SCA underströk vikten av kontinuitet och värdet av de goda relationer som de åtskilliga resorna med Maria Larsson givit, de skulle gärna se en uppföljande resa under hösten. Gunnar passade också på att slå ett slag för äldrenätverket i Swecare som han anser måste fortsätta hålla ihop de olika aktörerna för att vi ska kunna svara upp mot alla förfrågningar från omvärlden.20120202-114303.jpg
Bactiguard var välrepresenterat på träffen, här Linda Nyberg bredvid Johan Hörberg från Phoniro. Phoniro åkte mest med för att lära sig om den kinesiska marknaden men rönte stor uppmärksamhet och intresse. Nu funderar Johan främst på hur hans företag ska hinna med att följa upp och svara på alla förfrågningar.20120202-114613.jpg
En nöjd minister som fick höra många uppskattande ord om sitt engagemang men även att aktiviteterna verkligen givit konkreta resultat för de svenska företagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar