torsdag 29 mars 2012

Marknadsanalys hälso-, sjukvård och life sciences

Idag var en stor dag, det var dags för redovisning av det uppdrag vi fått av regeringen i slutet av 2011 om att genomföra en marknadsanalys för svenska hälso-, sjukvård och life science-företag, där de mest relevanta marknaderna har identifierats och förutsättningarna för de svenska företagen på dessa presenteras. Analysen har genomförts av Exportrådets analysenhet och omfattar djupintervjuer med 60 företag, en enkätundersökning med ytterligare 88 företag och detta har kombinerats med en datadriven analys där olika parametrar vägs in.


Lanseringen av rapporten skedde i World Trade Center med inbjudna Swecare medlemmar, företrädare för departementen och andra organisationer och sammarbetspartner. Mauro Gozzo, Chefsekonom på Exportrådet, inledde med en översikt av världsmarknadsläget och utvecklingen för svensk export. Alla prognoser visar på att tillväxtmarknaderna, de s k BRIC-länderna, kommer vara de största ekonomierna i framtiden och dessa marknader har svenska företag varit ganska dåliga på att ta sig in på, medan länder som Danmark, Holland och Tyskland har lyckats betydligt bättre. I ett långsiktigt perspektiv där den ekonomiska kartan kan vara på väg att delvis ritas om, är det viktigt för Sverige att hitta nya marknader och områden att fokusera på. Här har vårt Sida finansierade projekt en tydlig roll att spela för att se till att Sverige från början är med där det händer härnäst.

[slideshow]

Johan Snellman, chef på Exportrådets analysenhet, presenterade sedan själva analysen. Man valde att presentera mogna marknader och tillväxtmarknader för sig och i toppen kommer USA, Tyskland, Storbritannien och Japan bland de mogna marknaderna och Indien, Kina, Brasilien Ryssland följt av Polen, Ungern och Turkiet bland tillväxtländerna. Påfallande många företag ser positivt på exportmöjligheterna och ca 40% tror på exportökningar på över 50%. Det var intressant att se att både små och stora företag såg vikten av att göra aktiviteter i grupp och att Swecares huvudaktiviteter som internationella delegationer sågs som mycket viktiga. Rapporten avslutas med ett antal rekommendationer och sammanfattnigsvis kommer det bli ett mycket viktigt material i framtida planering och strategier för främjandet.

De ansvariga statsråden, Socialminister Göran Hägglund och Handelsminister Ewa Björling, som finansierat uppdraget, bjöds sedan upp på scenen och fick rapporten överlämnad med fina blågula band runt om. De båda uttryckte sedan sitt starka enegagemang för sektorn och hoppas på mycket framtida aktivitet. Efter presentationerna bjöds det på lunch och mingel och det kändes som om alla var mycket positiva till rapporten och ser fram emot att arbeta vidare med rapporten som plattform. Rapporten kommer göras tillgänglig för Swecares medlemmar genom elektronisk nedladdning inom kort.

1 kommentar:

  1. [...] en marknadsanalys, uppdrag av regeringen i slutet av 2011  till Exportrådet och Swecare om att genomföra en marknadsanalys för svenska hälso-, sjukvård och life [...]

    SvaraRadera