fredag 30 mars 2012

Swecare i Kenya

Nu är Swecare tillbaka i Sverige efter vår studieresa till Lusaka, Zambia och Nairobi, Kenya. Resan var mycket lyckad och vi ser en klar potential för export och samarbete för svensk hälso- och sjukvård.

Kenya har en befolkning på cirka 39 miljoner invånare och huvudstaden Nairobi med dess tre miljoner människor är ofta ansedd som motorn i den Östafrikanska ekonomin. I år beräknas Kenya ha en tillväxt på 5.4%.

Vår vistelse i Nairobi började med ett besök på Hemocues Kenyakontor, vilket drivs av makarna Prisca- och Elkanah Onyono. Då Hemocue ser en stor potential för sina diagnostiska produkter har de valt att sätta upp ett kontor Nairobi. Fysisk närvaro är ansett som mycket viktigt på de flesta afrikanska marknader. Prisca ger oss en övergripande presentation av Nairobis största sjukhus och förklarar att det finns en stor efterfrågan för de flesta produkter, men att det är ett tufft företagsklimat. Då Hemocues produkter tenderar att vara dyrare än dess konkurrenter är det viktigt att hitta inköpare som prioriterar kvalitetsprodukter. Med hjälp av ett samarbete med National Kenya Kidney Foundation hoppas Hemocue öka sin försäljning.

I Nairobi besöker vi tre av stadens största sjukhus; Nairobi Hospital, Aga Khan University Hospital, Nairobi och Kenyatta National Hospital. Det icke vinstrivande privatsjukhuset, Nairobi Hospital är av många ansett som Kenyas främsta sjukhus. Sjukhuset grundades 1950 och har idag drygt 320 bäddar. Sjukhuset har mycket god ekonomi och dess omsättning har tredubblats sedan 2008. Inom de närmaste tre åren planerar Nairobi Hospital att bygga fler akutmottagningar, en ”special maternity ward” och en äldrevårdscentral. Inom en nära framtid ser de en ökad konkurrens från nya sjukhus och patienter som efterfrågar högkvalitativa produkter och fler behandlingsalternativ. Nairobi Hospital ser en stor potential för hälsoturism från länder som Södra Sudan, Uganda, Rwanda, Etiopien och Demokratiska republiken Kongo. Aga Khan University Hospital, Nairobi är också ett privat, icke vinstdrivande sjukhus och har förgreningar i trettio utvecklingsländer. I Nairobi har de 300 sjukhusbäddar och i Kenya har de ytterligare 30 sjukhuskliniker. Just nu fokuserar de på Östafrika och de har nyligen öppnat ett sjukhus i Arusha, Tanzania och planerar även att öppna i Kampala, Uganda och Kigali, Rwanda. Till skillnad från Nairobi Hospital och Aga Khan Univeristy Hospital, Nairobi är Kenyatta National Hospital statligt och sjukhuset har hela 2000 bäddar. Kenyatta National Hospital är specialiserat på cancervård och önskar uppgradera sin utrustning då de ser en stor ökning av cancer i Kenya. I Kenya, men även Zambia ser man en ökning av NCDs och en minskning av hiv/aids.

I Kibera, den största slummen i Afrika söder om Sahara besöker vi det svenska företaget Peepoople som gör engångstoaletter. I Kibera, likt många andra slumområden i Afrika har majoriteten av befolkningen inte tillgång till grundläggande sanitet vilket bland annat leder till ökad spridning av vattenburna sjukdomar. Genom att förstå problematiken kring bristande sanitet i slumområden och samtidigt kunna se möjligheter utifrån de aktuella förutsättningarna har Peepoople med hjälp av ett fantastiskt team av lokalanställda tagit fram en produkt anpassad för dessa förhållanden.

Swecare träffar även Jonas Armtoft, kontorchef för Swedfunds enda utomlanskontor i Nairobi. Jonas ser stor potential för den afrikanska marknaden och berättar bland annat om deras investering i Addis Cardiac Hospital, Addis Abeba, Etiopiens ledande sjukhus inom hjärt-kärlsjukdomar.

På The African Medical and Research Foundation (AMREF) tas vi emot av Dr Lennie Bazira Kyomuhangi, landchef Kenya. AMREF grundades 1957 och idag driver organisationen drygt hundra projekt i främst Kenya, Tanzania, Etiopien, Somalia, Södra Sudan och Uganda, med att utveckla sjukvården och därmed förbättra människors hälsa i länderna. AMREFs fokusområden är; hiv/aids, tuberkulos, malaria, familjehälsa, utbildning, vatten och förebyggande hälsovård och De Flygande Läkarna. För tillfället satsar AMREF på att börja använda eHälsa i sitt arbete och söker därför företag inom det området. Dr Lennie ser ett stort behov av prisvärd diagnostik för enklare miljöer.

PÅ Swedish Workplace HIV/Aids Programme (SHWAP) blir vi mottagna av Daniel Mwaura, kordinator för SHWAP Östafrika. SHWAP stöder cirka 90 svenska arbetsplatser i Afrika med att förhindra spridningen av hiv/aids, samt arbetar med behandlingen av anställda som är smittade. Programmet grundades 2004 av Näringslivets Internationella Råd och IF Metal och finns idag i Botswana, Kenya, Namibia, Nigeria, Rwanda, Sydafrika, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Ghana och Nigeria.

Sammanfattningsvis har Swecares besök i Kenya och Zambia varit väldigt lyckat. Vi har fått en djupare insikt kring potentialen och svårigheterna för export och samarbete för svensk hälso- och sjukvård i de här länderna.Under resan har vi även fått många nya och bra kontakter. Väl hemma ska vi sätta ihop en plan för hur vi kan gå vidare med den information och de kontakter vi fått. Något som är säkert är att många länder i Afrika nu befinner sig i en mycket positiv utvecklingsfas med stärkt demokrati och stark tillväxt, vilket leder till högre krav på hälso- och sjukvården. Detta skapar ett behov för upprustning och expansion av både den offentlig och privata sjukvården i dessa länder.

[slideshow]

2 kommentarer:

  1. finfint med dessa kontakter - verkligen bra med Swecare.... grattis

    SvaraRadera
  2. Vilket fint arbete ni gör!!! Bra att Kenya hjälper den skadade grekiska ekonomin.

    SvaraRadera