fredag 27 april 2012

Besök av Dr. Gangadharan, Heritage Foundation & Heritage Medical Centre

Under delegationsresan till Indien i februari 2012 träffade Swecare Dr. Gangadharan under ett seminarium i Hyderabad. Den här veckan är Swecare värd när Dr. Gangadharan besöker Stockholm tillsammans med sin dotter och kollega, Pavithra Gangadharan.
Dr. Gangadharan arbetar med äldrevård och syftet med hans besök är att lära sig mer om den svenska modellen för äldrevård och komma i kontakt med svenska företag som tillverkar produkter anpassade för äldrevården. I Hyderabad driver Dr. Gangadharan vårdhem/ rehabilitering, hemtjänst, Indiens enda specialsjukhus för äldre, samt utbildning för undersköterskor och sjuksköterskor. Dr. Gangadharan är Board Member och Regional Vice President i International Federation on Ageing och medlem i the National Council of Older Persons och the Andhra Pradesh State Advisory Council on Older Persons.


Under gårdagen anordnades ett rundabordssamtal hos Swecare för våra medlemmar tillsammans med Dr. Gangadharan och Pavithra Gangadharan. Närvarade företag var 3D Dentomed, Access Health, Adeo Care, Seventhings, Swedish Care International, Swedish Quality Care och Bactiguard. Dr. Gangadharan inledde mötet med en presentation av sina verksamheter, samt det aktuella läget för indisk äldrevård och affärsmöjligheterna inom sektorn. Idag beräknas 10 % av Indiens äldre ha råd att betala för god äldrevård. Marknaden för äldrevård ligger idag på cirka $ 1 miljard men uppskattas öka till $ 2 miljarder redan år 2017. År 2020 uppskattas det finnas 150 miljoner Indier som är över 60 år. Inom indisk äldrevården finns en stor efterfrågan för utrustning såsom kryckor, rullstolar, hörapparater, justerbara sängar, diagnostik och hjälprobotar. Men även för  förbrukningsvaror som till exempel vuxenblöjor.  Dr. Gangadharan önskar se fler svenska produkter inom dessa kategorier i Indien. Det finns även ett stort behov av utbildning för sjuksköterskor, undersköterskor och personal inom äldrevården. Under rundabordssamtalet fick alla företag presentera sig och det fanns ett stort intresse från både företagen och våra besökare.

[caption id="attachment_2321" align="aligncenter" width="1024" caption="Dr. Gangadharan och Rahul Singh, vd Big Care"]Dr. Gangadharan och Rahul Singh, vd Big Care[/caption]

 
Dr. Gangadharan och Pavithra Gangadharan har även träffat medlemsföretaget Big Care som driver hemtjänst och bemanningsföretag med uthyrning av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Big Care är ett familjeföretag med rötter i Indien och just nu undersöker företag möjligheter för att driva äldrevård i Indien.

[caption id="attachment_2329" align="aligncenter" width="1024" caption="Pavithra Gangadharan testar Bestic"]Pavithra Gangadharan testar Bestic[/caption]

De har också träffat Catharina Borgenstierna från företaget Bestic. Bestic är ett äthjälpmedel som syftar till att stödja personer som har svårt att röra sina armar och händer. Den är utvecklad ur behovet av en produkt som är lättillgänglig, smidig och som i sig är en självklar del av måltidsmiljön.

Under sitt besök i Sverige har Dr. Gangadharan och Pavithra Gangadharan även besökt Hjälpmedelsinstitutet, Socialdepartmentet och Stureby vård- och omsorgsboende.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar