måndag 2 april 2012

Möte i Iraknätverket

Idag har Swecare anordnat årets andra Iraknätverksmöte. Swecare har under den senaste tiden tagit emot högnivåbesök från Irak, samt deltagit i ett seminarium kring infektionskontroll i Bagdad och en delegationsresa till Bagdad och Erbil. Den irakiska hälso-och sjukvårdsmarknaden känns mycket lovande med ett stort intresse från både Sverige och Irak.

Under mötet presenterades seminariet kring infektionskontroll som hölls i februari i på ambassaden i Bagdad. Seminariet hade varit lyckat och bland de dryga 90 besökarna fann man höga beslutsfattare från irakiska Hälsoministeriet och landets olika provinser. Nästa seminarium kommer att hållas i Bagdad i maj och fokusera på kvalitetsläkemedel.

Irakierna efterfrågar hjälp med att ta fram en hälsoplan. Irak behöver i princip hjälp med allt inom hälso-och sjukvårdssektorn men från svenskt håll gäller det att vara mycket konkret när man önskar att hjälpa landet. Under nätverksmötet diskuterades det hur svenska hälso-och sjukvårdsaktörer tillsammans kan möta den irakiska efterfrågan på kunskapsutveckling och nya sjukvårdprodukter.

På Exportrådet i Bagdad har man tagit fram en rapport kring den irakiska hälsosektorn och Ali Shakir från Exportrådet i Bagdad höll en presentation baserad på denna rapport. Är ni intresserad av en kopia på rapport, vänligen kontakta patrik.barje@swecare.se

[slideshow]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar