onsdag 30 maj 2012

SwedenBios årsmöteUrban Bäckström hälsar välkomna till Näringslivets Hus och talar på temat hur får vi igång en reformagenda i politiken som gynnar svenskt företagande. Ett batteri av åtgärder behövs enligt Bäckström. Han nämner att Sverige har världens högsta marginalskatter, miljölagstiftningen som i grunden är bra men blivit för krånglig, nya miljövänliga innovationer kommer inte in. Energiförsörjning och infrastruktur behöver också tas grepp om.

Magnus Björsne från AstraZeneca, guldsponsorer av dagen, presenterar sin syn på framtiden för life science. Många förutsättningar har ändrats och kommer fortsätta förändras. Magnus jämför sin egen bransch med bilar och mobiltelefoner. De senare tjänar knappast på sin hårdvara nuförtiden utan det är tilläggstjänsterna som ger pengar. Magnus tror exempelvis att man i framtiden kommer kunna jobba med kombinerade läkemedel och diagnostika i mycket högre utsträckning.

Lars Leijonborg berättar om sitt uppdrag som särskild samordnare för AstraZeneca nedläggningen. Riskkapitalet flyr, ett lyckat läkemedel måste bekosta så många misslyckade försök att ekvationen inte går ihop. Resurserna som nu finns i Södertälje kan dock tas till vara och leda till något nytt och spännande om de inte hinner spridas för vinden..

Håkan Ekengren, statssekreterare på Näringsdepartementet, ger sin syn på life sciencesektorn och dess möjligheter. Den nya innovationsstrategin blir ett viktigt verktyg för att få fart på företagandet. Likaså den kommande forsknings- och innovationspropositionen. De berömda stuprören som Axel Oxenstierna ofta får bära ansvar för, försöker Håkan och hans kollegor bryta ner och ersätta med hängrännor. Det är samverkan och tvärsektoriellt samarbete som är honnörsord, det är tydligt.

En panel bestående av män med inflytande över svensk life science diskuterar tillsammans.

Vinnare av SwedenBio Award: Vitrolife!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar