torsdag 21 juni 2012

Den goda relationen mellan våra länder

Under gårdagen arrangerade Indiska ambassaden tillsammans med Invest Sweden ett seminarium och diskussionsforum kring nuvarande och framtida handelsrelationer mellan Sverige och Indien.Gunnar Oom

Gunnar Oom, statssekreterare hos handelsminister Ewa Björling, inledde seminariet med att tala om Sveriges ökade handel med Indien. Statssekreterare Gunnar Oom anser att handel inom hälso-och sjukvård har en mycket stor potential och att Socialdepartementets MoU med Indian Ministry of Health är ett viktigt verktyg för ökat samarbete och handel mellan våra två länder. Ambassadör Ashok Sajjanhar talade om den goda relationen mellan våra länder.Maria och Ambassadör Ashok Sajjanhar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar