fredag 28 september 2012

Återblick från Sub-Saharan Africa Day

Förra veckan, den 19:e september arrangerade Swecare heldagsseminariet ”Sub-Saharan Africa Day” kring affärsmöjligheter inom hälso-och sjukvårdssektorn med fokus på länderna i Östafrikanska gemenskapen (Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda & Burundi) och Zambia. Över 90 personer deltog i dagen och vi var mycket glada över det stora intresset för Sub-Sahara Afrika (SSA).Statssekreterare Karin Johansson inledde dagen med att berätta om Socialdepartementets arbete med exportfrämjande och viljan att vara med i arbetet med utvecklings- och tillväxtmarknader. Karin Johansson ser positivt på utvecklingen från ”aid to trade” och uppmanar fler företag att släppa sin fokus på traditionella marknader och även börja satsa på länder i SSA. Karin Johansson hoppas se många företag på delegationsresan till Zambia i februari 2013, vilken arrangeras av Swecare i samarbete Socialdepartementet och ambassaden i Lusaka. Karin Johansson kommer att leda delegationen.Efter att statssekretarera Karin Johansson berättat om samarbetet med Swecare och sin önskan att se fler svenska företag i SSA fortsätter Peter Stein, ledande expert på Afrikas ekonomiska utveckling, med att berätta om regionens otroliga tillväxt. De senaste tio åren är det bara Asien som haft högre tillväxt än SSA. Färre konflikter och bättre politisk styrelse identifieras som politiska anledningarna till den ekonomiska utvecklingen. På den ekonomiska sida identifierar Stein bland land annat högre råvarupriser, diversifierade ekonomier, ökad makroekonomisk stabilitet, bättre affärsklimat och skuldbefrielser från internationella organisatorer som viktiga anledningar. Av stor betydelse är även den växande medelklassen. Stein menar att tillväxten i SSA beräknas att vara fortsatt stark och att regionen inte är fast i någon fattigdomsfälla. 

Aviva Freudmann från the Economist Intelligence Unit presenterar deras rapport the Future of healthcare in Africa.

Studien identifierar bland annat följande trender inom den Afrikanska hälso-och sjukvården

  • Livsstilsjukdomar så som diabetes, högt blodtryck och fetma ökar lavinartat

  • Begränsade tillgångar inom hälso-och sjukvården leder till stort behov av kreativa lösning inom eHälsa

  • Den ökande medelklassens efterfrågan på högkvalitativ vård skapar möjligheter inom den privata sektorn

  • Brist på finansiering leder till ett behov av nya finansieringsmodeller


Enligt studien leder trenderna till fem extrema scenarion för den afrikanska hälso-och sjukvården 2022

  • Större fokus på preventiv vård

  • Regeringar flyttar beslutsfattandet till lokal nivå

  • eHälsa blir det dominerande medlet för rådgivning och behandling

  • Alla afrikaner är täckta av sjukförsäkring

  • Fortsatt global ekonomisk osäkerhet tvingar internationella givare att lämna på grund av minskade resurser


Presentationen skapade en bra grund för diskussioner och frågor. Är du intresserad av att läsa rapporten finner du den här http://www.janssen-emea.com/sites/default/files/The%20Future%20of%20Healthcare%20in%20Africa.pdfAdam Lagerstedt, förstesekreterare vid ambassaden i Lusaka, Zambia och tidigare rådgivare åt permanent secretary, Ministry of Health, Lusaka, berättade om hälsosituationen i Zambia och affärsmöjligheter inom sektorn. Zambia har en stabil demokrati med en boomande ekonomi och landet har sedan 2004 haft en årlig tillväxt på 5-7 procent. Landet har en växande medel-och överklass vilken efterfrågar god hälso-och sjukvård. Inom den Zambiska hälsosektorn finns det ett stort behov, samt efterfrågan på högkvalitativ vård; framförallt för livsstilsrelaterade sjukdomar och trauma. Det finns även en ambition att förbättra och utöka den offentliga vården. Idag är den privata hälsosektorn inte speciellt utvecklad men på klar framfart. Adam Lagerstedt ser framförallt affärsmöjligheter inom följande områden: konsulter med kunskap inom hälsofrågor, utbildning av sjukhuspersonal, bygga och uppgradera sjukhus och kliniker, medicinsk utrustning och läkemedel, privata sjukförsäkringar och att driva sjukvårdskliniker.Ugandas ambassadör Joseph Tomussange höll en presentation där han representerade både Uganda och den Östafrikanska gemenskapen (Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda). Östafrikanska gemenskapen bildar tillsammans en marknad på cirka 145 miljoner invånare. Enligt ambassadör Joseph Tomussange finns det stora affärsmöjligheter inom hälso-och sjukvårdssektorn bland dessa länder och han välkomnar alla svenska företag att ta del av de här möjligheterna. Ambassadör Joseph Tomussange är positiv till den privata sektorn i Uganda då den offentliga sjukvården inte har kapacitet att tillgodogöra hela befolkningen. Han framhåller att Uganda nyligen funnit stora oljetillgångar och kommer därför att ha bättre betalningsmöjligheter inom den närmaste framtiden.Under lunchen fick deltagarna goda möjligheter att diskutera sina frågor och funderingar med ambassadörerna från Kenya, Uganda, Rwanda och Zambia.Efter lunchen berättar Olle Johansson, VD för Scandinavian Cancer Care om deras affärsmodell och sina erfarenheter av att göra affärer i SSA. Scandinavian Cancer Care erbjuder cancerkliniker i utvecklingsländer till ett lägre pris och de har nyligen varit med och öppnat Västafrikas främsta cancerklinik i Accra, Ghana. Lärdomarna från Ghana har bland annat varit att projekt lätt drar ut på tiden och att det är svårt att arbeta utan ett samarbete med ett lokalt sjukhus.  Enligt Olle Johansson är cancerproblematiken mycket stor i SSA och det går att kombinera prisvärd cancervård och med goda affärer. Närmast tittar Scandinavian Cancer Care bland annat på ett nytt projekt i Nigeria.Björn von Hofsten har en mycket lång erfarenhet av att göra affärer i SSA och han har de senaste tio åren arbetat inom läkemedelsindustrin Zambia där han agerar agent för stora läkemedelsföretag så som JOHNSON & JOHNSON, samt bistår regeringen och ett flertal internationella organisationer med distributionen och lagerhållningen av deras läkemedel. Björn rekommenderar alla som startar verksamhet i SSA att göra det tillsammans med en lokal partner då man som utlänning saknar kontaktnät och kunskap om regler, affärsklimat, och sociala koder. Sammanfattningsvis anser Björn att det finns goda affärsmöjligheter i ett land som Zambia men man att behöver mycket tålamod och en förståelse för den lokala affärskulturen.Dagen avslutades med ett presentationsblock med fokus på finansieringsfrågor där Exportrådet, Swedfund. Sida (Innovations Against Poverty), Sida (krediter och garantier) och EKN presenterade sina erbjudanden. Är ert företag intresserad av marknader i utvecklings- och tillväxtländer men behöver finansiellt stöd eller hjälp att etablera er på marknaden har förmodligen någon av dessa aktörer en lösning som skulle passa er.Sammanfattningsvis växer ekonomin i SSA som aldrig förr och behovet och efterfrågan för hälso-och sjukvård är stor och skapar många goda affärsmöjligheter i regionen. Även om affärsklimatet kan vara  tufft är det långt ifrån omöjligt och man har en stor fördel om man är där i god tid och gärna tillsammans med en lokal partner. Den stora uppslutningen under dagen visar att intresset för SSA är stort och enligt Peter Stein ligger skulle man aldrig sett så här många deltagare för tio år sedan.

Om ni är intresserade av att veta mer om Swecares delegationsresa till Zambia, 4-8 februari 2013 eller skulle vilja träffas för att diskutera Sub-Sahara Afrika får ni gärna kontakta Patrik Barje, patrik.barje@swecare.se

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar