torsdag 27 september 2012

Tillbaka i St Petersburg

Bara två veckor efter vårt förra besök så är Christer och jag återigen på plats i St. Petersburg. Denna gång står möte med Nordiska Ministerrådet samt rundabordssamtal under St Petersburg International Innovation Forum på agendan.Dagen började med möte på hälsokommittén där kommitténs ordförande Andrey Korolev hälsade välkomna. Elena Golubeva från Nordiska Ministerrådet hade kallat till mötet för att sparka igång ett nordiskt samarbetsprojekt inom hälso- och sjukvård. I projektet deltar representanter för hälso- och sjukvården i Danmark, Finland och Sverige och tanken är att studiebesök i dessa tre länder ska genomföras under våren 2013 med en avslutande konferens i St. Petersburg.Efter mötet på hälsokommittén åkte vi till St. Petersburg International Innovation Forum för att delta i ett rundabordssamtal på temat "Economics and Population Health".Christer var ombedd att presentera hur vi i Sverige ser på ett effektivt användande av tillgängliga resurser inom sjukvården.

Trots att det blev en kort visit den här gången så hann jag med en tur till Sommarträdgården som skapades för Peter den store som en kopia av parken i Versailles.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar