tisdag 30 oktober 2012

Möte i referensgrupp för Business for Development-projektetIdag hade Swecare ett första möte i den referensgrupp som tillsatts till det Sidafinansierade projekt man driver sedan ett år tillbaka. Swecare har fått finansiering för att under tre år driva ett projekt som går ut på att skapa handelsrelationer med aktörer i utvecklingsländer/ tillväxtmarknader. Nu är det två år kvar på projektet och förhoppningen är att detta sätt att arbeta ska visa sig framgångsrikt för både svenska företag, Swecares medlemmar, och för de berörda länderna ifråga. Det man vill uppnå är hållbara affärsrelationer på lång sikt, en moderna form av samarbete och lägga mer av det traditionella biståndssamarbetet bakom sig. I förlängningen ska detta vara ett sätt till verklig utveckling för länderna ifråga med ökad företagsamhet, arbetstillfällen och välstånd. Det finns naturligtvis mängder med utmaningar med att jobba i dessa länder, men också en enorm potential. Tillväxten är ofta hög och behoven av att bygga ut sina sjukvårdssystem stora. En växande medelklass börjar också ställa krav på vård av god kvalitet. Dessutom finns det ett ofta ett stort intresse för det svenska sjukvårdsystem och våra företag.  Det gäller att vara med i ett tidigt skede för att ta vara på affärsmöjligheterna.

Under det första året med projektet har mycket tid gått åt till att skapa strukturer för projektet, bygga upp ett nätverk av företag som är intresserade och sprida kunskap om länderna till dessa. Men det har också rymts många aktiviteter inom projektets ramar. Indien, som är ett av de länder där vi kommit längst, har besökts två gånger, en gång med Göran Hägglund och en stor näringslivsdelegation. En uppföljning planeras nu i december i form av möten och rundabordssamtal med två dynamiska delstater, Karnataka (Bangalore) och Andra Pradesh (Hyderabad). Många besök har också tagits emot i Sverige. Under våren togs en stor studie över affärsmöjligheterna på hälso- och sjukvårdssidan i Indien fram, denna finns tillgänglig för Swecares medlemmar.

Irak är ett annat land som hanterats inom ramen för projektet, även där har en delegationsresa genomförts med Göran Hägglund. Vi har också deltagit i andra aktiviteter i Irak, ett infektionskontroll-seminarium bland annat, samt tagit emot flera besök från olika delar av landet samt var medarrangörer till den stora Irakkonferens som Exportrådet höll i för ett par veckor sedan. Swecare har också ett Iraknätverk där företag och andra aktörer som är intresserade av samarbete träffas med jämna mellanrum.

En kontinent som Swecare tidigare inte ägnat mycket uppmärksamhet är Afrika. Många bedömare är överens om att utvecklingen i Afrika går frammåt med stormsteg och att flera afrikanska länder utgör framtidens marknader. Sverige har ofta goda relationer efter årtionden av biståndssamarbete. Under året har vi undersökt vilka länder som skulle kunna vara aktuella för samarbete och ett intressant land vi fastnat för är Zambia. Zambia är en politiskt stabil demokrati i södra Afrika och landet klassas som ett (lägre) medelinkomstland. Tillväxten är för närvarande på cirka 6,5% och beräknas inom den närmaste tiden att fortgå eller öka. Enligt Världsbankens lista "ease of doing business" har Zambia ett av de bästa affärsklimaten i Afrika söder om Sahara. Man har mångårig tradition av samarbete med Sverige och särskilt inom hälsoområdet. Sjukvårdssystemet måste utvecklas och byggas ut och privata aktörer börjar poppa upp. En studie över möjligheterna i Zambia är på väg och kommer att presenteras i början av nästa år. Den 4-8 februari planeras en delegationsresa till Zambia med en rad uppföljande aktiviteter.

Detta och mycket mer diskuterades i dagens möte i referensgruppen där vi samlat personer med lång erfarenhet av Afrika, Asien, företagande, sjukvård mm. Gruppen kommer kompletteras med fler medlemmar och kommer vara ett viktigt stöd och bollplank och ett sätt att driva projektet frammåt. Det är ett pilotprojekt och ett helt nytt sätt för Sida och Swecare att arbeta. Det många av våra medlemmar eftersöker är ett sätt att ta del av den kunskap och erfarenhet som finns hos biståndsorganisationen och vår förhoppning är att Swecare kan vara en brygga mellan just biståndsarbetet och näringslivet. För att förbättra förutsättningarna i de berörda länderna, men också för att ge stöd åt svenska företag.

Har du frågor och idéer som rör projektet får du gärna kontakta Patrik Barje, patrik.barje@swecare.seFredrik Lennartsson, direktör på Myndigheten för Vårdanalys, med mångårig erfarenhet av svensk sjukvård och dessutom en rad afrikanska länder, är en av referensgruppens medlemmar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar