tisdag 16 oktober 2012

Swecare i veckan...Efter en hektisk period samlar vi ihop oss lite på kontoret den här veckan. En delegationsresa genomfördes för två veckor sedan till Thailand och Vietnam med Barn- och äldreminister Maria Larsson. Två intressanta länder som båda, men från lite olika vinklar, satsar stort på att bygga upp sina sjukvårdssystem. Stort intresse för de svenska företagen, i synnerhet i Vietnam, som ju har en lång historia av samarbete med Sverige och gärna vill fördjupa även handelsrelationerna. Över 100 deltagare på det seminarium som vi arrangerade som handlade om gemensamma utmaningar för våra länder.Maria Larsson träffar ordföranden i People's Committee, Hanoi

Efter hemkomst var det dags för handelsministerns stora Irakkonferens där Swecare ansvarade för hälsodelen i programmet. Exportrådet höll ihop konferensen och Swecare arrangerade ett heldagsseminarium där Iraks framtida sjukvårdsutveckling  diskuterades med specialfokus på infektionskontroll och cancervård.Paneldiskussion om infektionskontroll och antibiotikaresistens där bland annat Johan Carlson, GD Smittskyddsinstitutet deltog tillsammans med företagen Bactiguard och Getinge.

Samma vecka besökte Hälsokommittén i St Petersburg Sverige, vilket innebar möten på Socialdepartementet och landstinget samt studiebesök på Aleris, Sabbatsbergs sjukhus, och NKS och avslutades med ett rundabordssamtal där Swecares medlemmar fick möjlighet att diskutera tillsammans med de ryska företrädarna. Besöket var en direkt uppföljning av det besök Swecare gjorde i St Petersburg i början av september och det börjar kännas som vi känner representanterna i Hälsokommittén ganska bra vid det här laget. Det kan bli fler tillfällen, finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl bjöds in av kommitténs ordförande att besöka St Petersburg och syntes mycket intresserad.Finanslandstingsråd Torbjörn Rosdahl tar emot den ryska delegationen i landstingets anrika lokaler på Kungsholmen.

 Ett rundabordssamtal där ett femtontal av medlemsföretag deltog, bland andra Bactiguard, Sectra, White, Stockholm Care, Hemocue, AstraZeneca, Medicover, Gold Anchor och Scandinavian Cancer Care...

Den här veckan kommer de flesta på kontoret att gå en kurs i offentlig upphandling, om ni undrar varför ni inte hör av oss. Betydligt mer intern inriktning på verksamheten, det behövs ibland. Mycket på gång dock. Vi håller på att rekrytera en ny projektledare till det Sidafinansierade projektet och hoppas bli klara de närmaste veckorna. Lena O'Donnell som under det här första året hjälpt oss att få projektet på fötter kommer efter sin tjänstledighet att gå tillbaka till Sida. Maria Blomdahl har dragit igång sitt projekt som ska titta på hur vi kan stödja tjänsteföretagens internationaliseringsprocesser i högre utsträckning och i veckan fick vi ett efterlängtat besked att Tillväxtverket beslutat att finansiera en förstudie för hur vi kan arbeta mer strategiskt med äldrefrågorna. Vi kommer de närmaste veckorna att rekrytera en projektledare även för detta området, sprid gärna till intresserade och läs om tjänsten här.

I november genomför vi en liten turné och besöker Uppsala, Göteborg och Malmö där vi sätter upp seminarier om strategiska samarbetsländer, framförallt Indien och Kina. Missa sedan inte Swecares julmingel den 4 december då handelsminister Ewa Björling talar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar