onsdag 9 januari 2013

Möte i referensgruppen för Sida-projektet

Refgrupp130108

Nu är nästan alla på plats här på Swecare efter den långa julledigheten, utom Ylva som semestrar i Indien och är tillbaka först på måndag. Det är i och för sig inte så dumt när medarbetarna förkovrar sig i våra samarbetsländer även på fritiden. En rivstart blev mötet igår i vår referensgrupp för det Sidafinansierade projektet. Gruppen skapades i höstas för att vara ett bollplank för projektledarna och förankra och säkerställa att projektet genomförs i linje med företagens intressen. Vi har samlat ett antal personer med lång erfarenhet av att arbeta i utvecklingsländer/ emerging markets med olika bakgrund. Mötet igår var viktigt med anledning av den stundande Zambiaresan och stor del ägnades åt att gå igenom program och upplägg för resan och ta in synpunkter. Delegationen består i dagsläget av över 20 personer och ska ledas av statssekreterare Karin Johansson, Socialdepartementet. En rad möten med olika ministerier och studiebesök på sjukhus planeras, samt en större konferens på temat Sustainable health systems through Strengthening Cooperation between the Public and Private Sectors. Professor Göran Tomson från KI, expert på hälsosystem och även lång erfarenhet av arbete med exempelvis antibiotikaresistens, kommer tala samt andra experter från både svensk och zambisk sida.

Under mötet introducerades en ny medarbetare, Helena Samsieo, som gör sin sista vecka som praktikant på UD:s Afrikaenhet men under kommande termin ska skriva sin masteruppsats/ exjobb inom projektets ramar. Syftet med Helenas uppsats är att undersöka hur den privata sektorn kan bidra till att stärka hälsosystemen i utvecklingsländer, framförallt hur man kan bidra till minskad mödradödlighet, då detta är en av de största utmaningarna och det milleniemål som många länder inte kommer kunna uppnå. Helena söker kontakt med företag som är intresserade av detta området för att se hur man kanske skulle kunna få ihop ett svensk grupp av företag som kan erbjuda ett fungerande koncept  för området.

En annan intressant idé för att nå ut med primärvård presenterades också på mötet. Ett företag har tagit fram en modell för en enklare primärvårdsklinik, i första hand ser man framför sig landsbygden eller andra av olika anledningar svårtillgängliga områden. De söker partners och andra företag som är intresserade av att vara med och utrusta en sådan klinik. Vi kommer inom ett par veckor att kalla till ett möte med mer information för intresserade företag. Kontakta gärna oss redan nu om ni tycker det låter intressant, antingen med projektet om hur privata aktörer kan bidra till minskad mödradödlighet och/ eller primärvårdskliniker!

Nästa vecka, den 15 januari, bjuder vi in alla till ett seminarium om Zambia där Peter Stein kommer redogöra för Zambias ekonomiska utveckling och sedan kommer en rapport om hälso- och sjukvården i landet presenteras och hur affärsmöjligheterna ser ut. Missa inte detta tillfälle oavsett om ni följer med på resan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar