fredag 11 januari 2013

Möte med ambassadör Nordström och ss Karin Johansson

möte amb och ss

Inger Ultved, ambassadör och främjare på Afrikaenheten, UD och Lena Nordström, Sveriges ambassadör i Zambia, på besök på Socialdepartementet.

Idag träffade Swecare och Karin Johansson Lena Nordström, Sveriges ambassadör i Zambia, för att diskutera den kommande delegationsresan. Lena Nordström underströk hur glada man är från ambassadens sida över att ta emot delegationen som i dagsläget består av ca 25 personer, 10 företag, Sarah Wamala generaldirektör på Folkhälsoinstitutet, Göran Tomson, professor Karolinska Institutet, plus representanterna för Socialdepartementet, UD och Swecare. Programmet för resan ser mycket bra ut, relationerna mellan Sverige och Zambia är goda, man har samarbetat på hälsoområdet i många år, och från zambisk sida ställer man nu upp på hög nivå för att träffa delegationen. Särskilt viktigt är det att visa att relationen mellan våra länder består av mer än bara bistånd och i det sammanhanget passar det bra med en delegation som syftar till att introducera företag. Ambassaden är mycket positiv för att fortsätta samarbetet långsiktigt och tycker att de svenska företagen inte utnyttjar ambassaden tillräckligt. Lena påpekade också det viktiga i att vara på plats nu när så mycket händer på den afrikanska kontinenten och att alla inte hängt med i denna utvecklingen. För vissa företag kan det kanske kännas tidigt, men betydligt bättre att vara tidigt på plats än för sent.

På tisdag hålls ett förmöte och seminarium om Zambia, det är fortfarande möjligt att anmäla sig till patrik.barje@swecare.se. Mötet kommer innehålla en allmän presentation av den ekonomiska utvecklingen i Zambia och en presentation av en rapport om hälso- och sjukvården i landet, affärsmöjligheter och slutligen en genomgång av programmet för resan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar