torsdag 21 februari 2013

Dag 2 Healthcare in Africa 2013

Dag två på The Economist konferens, ”Healthcare in Africa 2013 – The Patient Perspective” var mycket intressant med fantastiska talare och en mycket engagerad publik.

[caption id="attachment_11140" align="alignnone" width="540"]Katharine Pulvermacher Katharine Pulvermacher, moderator; Mark Britnell, Chairman Global Health Practice, KPMG International; Regina Namata Kamonga, CHAIN; Elizabeth Matare, South African Depression and Anxiety Group;[/caption]

Dagens första debatt behandla frågeställningen, ”is patient-centric healthcare relevant to Africa?". Debatten började med att diskutera vikten av politisk vilja för att förbättre hälso- och sjukvården i Afrika. Även om den politiska viljan har förbättrats avsevärt i Afrika de senaste tio åren anser panelen att regeringar runt om i Afrika fortfarande inte prioriterar landets hälsa. Vikten av politisk vilja dök upp under nästan alla dagens diskussioner och det finns en stor frustration inom hälsosektorn. Även om den politiska viljan kan svikta i Afrika finns det en stor tillit till att innovativa lösningar kan bidra till att den Afrikanska hälsovården kan hoppa över många onödiga steg som västvärlden tagit när den utvecklat sina olika hälsosystem. Men för att det ska fungera krävs ett nära samarbete mellan statlig och privat sektor, samt NGOs. En kontroversiell men intressant diskussion är vikten av att engagera ”traditional healers” i arbetet med att nå ut till de allra fattigaste, då de kan varar mindre mottagbara för den formella hälsovården. En önskan om mer public-private partnerships efterfrågas även.

[caption id="attachment_11142" align="alignnone" width="540"]Lord Nigel Crisp, Independent member, House of Lords: former Chief Executive, NHS Lord Nigel Crisp, Independent member, House of Lords: former Chief Executive, NHS[/caption]

Nigel Crisp är mycket positiv till utvecklingen inom hälsosektorn i Afrika men ser många framtida utmaningar. Han ser positivt till afrikanska länders arbete med att skapa universell hälsoförsäkring och vågar sig tro att universell hälsoförsäkring kan komma att bli fokus under de nya mål som ska ersätta Millenium Development Goals efter 2015. Livsstilsjukdomar är ett stort hot mot  hälsan i Afrika och kontinenten har den största ökningen av nya diabetesfall.

[caption id="attachment_11143" align="alignnone" width="540"]Alexandre Lourenco Jaime Manguele, Minister of Health, Mozambique berättar om hur barnmorskor i landet fått möjligheten att ta göra samm Alexandre Lourenco Jaime Manguele, hälsominister i Moçambique kliver upp från publiken för att berättar om Moçambiques uppmärksammade satsning där man utbildar barnmorskor och sjuksköterskor att utföra kejsarsnitt lika bra som läkare.[/caption]

[caption id="attachment_11144" align="alignnone" width="540"]Ben Hoefman, Founder and Director, text for Change Ben Hoefman, Founder and Director, Text to Change[/caption]

Ben Hoefman är en pionjär inom mHealth (mobiler används som ett medel för att nå ut med och samla in hälsoinformation) i Afrika och 2007 grundade han företaget Text to Change som har sitt huvudkontor i Kampala, Uganda. Idag har företaget genomfört 68 projekt inom mHealth och har 28 anställda. Ben håller en mycket inspirerade presentation om hur man via sms, effektivt kan sprida hälsoinformation, bidra med patientstöd och samla in data. Till exempel arbetar de med ett projekt där gravida kvinnor prenumererar på sms och där de får nödvändig information och påminnelser om att göra hälsokontroller. Ben anser att de största utmaningarna med att driva ett mHealth-företag är att nå tillräckligt stora volumer och anpassa sina tjänster så att de fungerar både kulturellt och tekniskt. För att lyckas inom mHealth rekommenderar Ben företag att ”make it accessible, relevant and almost free”

[caption id="attachment_11145" align="alignnone" width="540"]Charles Griffin, World Bank; Farid Fezoua, GE Healthcare; Biju Mohandas International Finance Corporation Charles Griffin, World Bank; Farid Fezoua, GE Healthcare; Biju Mohandas, International Finance Corporation[/caption]

Under dagen debatterades framtidens roll för den biståndsfinansierad hälso-och sjukvård. Panelen anser att givare har haft en avgörande roll i utvecklingen av hälso- och sjukvården i Afrika, men att det är viktigt att den privata sektorn får möjligheten att ta en större roll. Farid Fezoua, MD, GE Healthcare anser att den privata sektorn har större möjligheter i den afrikanska hälsosektorn idag och att många regeringar nu bjuder in till samtal och önskar en närmare relation med företagen. Biju Mohandas från IFC belyser vikten av privata sjukhus som ett komplement till den offentliga vården. Biju ser en fortsatt ljus framtid för den  privata vården i Afrika men framhåller att det är mycket svårt för privata sjukhus att få tillgång till lån.

 

[caption id="attachment_11146" align="alignnone" width="540"]Bisi Bright, LiveWell Initiative; Jose Fernandes, Pilips Healthcare Southern Bisi Bright, LiveWell Initiative; Jose Fernandes, Pilips Healthcare Southern Africa; Enrico Liggeri, Pfizer; Peter Mehlape, Becton Dickson[/caption]

Dagens sista paneldiskussion fokuserade på problematiken med det ökade hotet från livsstilsrelaterade sjukdomar som beräknas komma ikapp smittsamma sjukdomar i Afrika år 2030. Trots det stora hotet från livsstilsrelaterade sjukdomar är det fortfarande ett relativt negligerat område i Afrika och befolkningen har generellt sett stora kunskapsbrister. Panelen och publiken tycks vara överens om att man genast måste öka kunskapen om livsstilsrelaterade sjukdomar och arbeta med förebyggande vård och screeningprogram. Framförallt screening av cancer ser panelen som en prioritering. Public-private partnership föreslås ännu en gång som ett bra tillvägagångssätt för screening och behandling av livsstilsrelaterade sjukdomar.

 

Sammanfattningsvis har konferensen varit mycket intressant och även om hälso- och sjukvården i Afrika förbättras hela tiden så finns det självklart en frustration över att det inte går snabbare. Bristen på politisk vilja från afrikanska regeringar tas upp som det största hindret för utvecklingen av hälso- och sjukvården i Afrika och man önskar att fler länder inspireras av Rwandas arbete med att förbättra hälsovården och erbjuda en universell sjukförsäkring till hela sin befolkning. Men konferensen förde även med sig en stor framtidstro på innovationer och privatsektorns roll i att skapa hälsolösningar anpassade för den afrikanska befolkningen.

 

Är ni intresserad av en mer utförlig rapport från konferensen får ni gärna kontakta mig, patrik.barje@swecare.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar