onsdag 20 februari 2013

Swecare deltar i konferensen, Healthcare in Africa 2013, Kapstaden, Sydafrika

bild

Efter en mycket spännande och givande delegation till Zambia i början av månaden fortsätter Swecare sin Afrikasatsning genom att delta i The Economists tvådagarskonferens ”Healthcare in Africa 2013 – the Patient Perspective”. Det är andra året som The Economist arrangerar sin årliga hälsokonferens i Kapstaden och förra året bjöd vi in The Economist Intelligence Unit till Swecares Sub-Saharan Africa Day för att presentera sin studie ”The Future of Health Care in Africa” som presenterades i samband med fjolårets konferens. Då fjolårets konferens analyserade framtida trender inom hälso- och sjukvården i Afrika fokuserar årets konferens på hur regeringar, sjukvården, den privata sektorn och biståndsgivare tillsammans kan samarbeta för att sätta patienten i centrum i den afrikanska hälsosektorn.

 

IMG_0986

Följande hälsoexperter talade under dag 1:
Uzziel Ndagijimana, Permanet Secretary, Ministry of Health, Rwanda
Khama Rogo, Head of Health in Africa Initiative and Lead Specialist, Investment Climate Department, The World Bank Group
Jeffrey Sturchio, Senior Partner, Rabin Martin
Uzziel Ndagijimana, Permanet Secretary, Ministry of Health, Rwanda höll dagens första presentation. När det gäller hälso- och sjukvård i Afrika söder om Sahara ligger Rwanda i framkant och landet har kommit längst i sitt arbete med att skapa en universell sjukförsäkring som i nuläget täcker 94% av befolkningen. Uzziel Ndagijimana framhåller att det viktigaste i arbetet med att förbättra hälsosituationen i Rwanda har varit att regeringen identifierat hälsa som ett fokusområde. Dessutom strävar Rwanda efter att tänka innovativt och skapa anpassade hälsolösningar i dialog med befolkningen, den privata sektorn och NGOs. Uzzil Ndagijamana talar även om vikten av att afrikanska länder ökar sitt arbeta med livsstilsrelaterade sjukdomar.
Khama Rogo, Head of Health in Africa Initiative anser också att regeringar i Afrika måste börja att fokuserar på hälsa för att sjukvården ska kunna förbättras avsevärt. Dessutom måste det finnas ett närmare samarbete mellan privat och offentlig sektor och då 70% av hälsoutgifterna i Afrika betalas ”out of pocket” måste man hitta lösningar för att dessa medel ska kunna användas mer effektivt. Khama Rogo talar även om problemet med att de flesta medicintekniska produkter knappt används då de saknar service eller sjukhuspersonalen aldrig lärt isig att använda dem.
Jeffrey Sturchio, Senior Partner, Rabin Martin talade om vikten av att afrikanska länder måste inkludera sin befolkning i dialogen kring hälsa. Under sin presentation belyste även Jeffrey Sturchio att från och med 2030 kommer livsstilsrelaterade sjukdomare att utgöra den främsta hälsobördan i Afrika och att det därför är hög tid att börja fokusera på förebyggande vård i Afrika. Vikten av innovation, eHälsa och point-of-care testing togs även upp.

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar