torsdag 7 mars 2013

Kinaseminarium nr 1

Idag höll Swecare ett seminarium med fokus på den kinesiska marknaden. Samma, något utökade seminarium, anordnas också i Malmö nästa vecka i samarbete med Det Medicinska Malmö. Seminarierna genomförs för att förbereda oss inför resan till Kina ledd av Göran Hägglund i april. Seminarierna är givetvis öppna också för företag som inte ska med till Kina i vår, men som är intresserade av att lära sig mer om marknaden.

20130307-095335.jpg
Maria hälsade de uppemot 30-tal deltagare välkomna och berättade om vårt samarbete med Kina och den planerade resan i april.

20130307-100315.jpg
Christer Ljungwall från Tillväxtanalys höll sedan en ingående presentation av Kinas hälso-och sjukvårdsreformer. Christer diskuterade sjukvårdssystemets struktur på nationell och regional nivå, de viktigaste aktörerna i utförandearbetet, hur sjukvårdssystemet finansieras i olika led samt hur kostnadsstrukturen ser ut.

fredrik

Fredrik Wang, allmänläkare född i Shanghai, berättade om det kinesiska hälsosystemet.  Fredrik bidrog med ett mycket intressant perspektiv då han har erfarenhet av både det kinesiska och svenska vårdsystemet. Fredrik kommer också att följa med på vår resa till Kina då Stockholm Läns Landsting har ett samarbetsavtal med Shanghai.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar