onsdag 17 april 2013

Dag 2 och 3 i Kina - Shanghai

Efter en trevlig middag igår som svenska konsulatet i Shanghai bjöd in till, så fortsatte vi idag med vårt  andra seminarium på temat value based healthcare. Några av talarna har bytts ut men annars är det samma upplägg som i Peking med ett öppningsseminarium och sedan en indelning i infection control och cancer management, elderly care och future healthcare. Swecares ordförande Lars Gatenbeck anslöt också och modererade både öppningsseminariet och future healthcare sessionen. Uppslutningen här var till och med ännu högre än i Peking och ett antal extra stolar ställdes in.

IMG_2382

Efter Göran Hägglund höll ett öppningsanförande fick vi höra från Prof. Xu Jianguang, General Direktör för Shanghai Municipal Commission of Health and Family Planning. Shanghai har en befolkning på 23 miljoner och ökar stadigt i takt med inflyttningen. 35% av befolkningen är över 80 vilket skapar stora utmaningar för äldreomsorgen och Shanghai spenderar mer på hälso- och sjukvård än Kina i genomsnitt. Sjukförsäkringen täcker 98% av den registrerade befolkningen i Shanghai.

IMG_2385

Regeringens äldresamordnare Eva Nilsson-Bågenholm agerade både key note speaker och moderator på Elderly Care seminariet i Peking och Shanghai. Seminariet började med en inledning av Eva där hon redogjorde för Sveriges syn på äldreomsorg och vårt system som går ut på att underlätta för äldre att bo hemma så länge som möjligt.

IMG_2388

Talare nummer två var Mr. Kaiti Zhag, Vice President för China Silver Industry Association som talade om den åldrande befolkningen i Kina och behovet av en klar strategi för att ta hand om denna.

IMG_2392

Future of Healthcare seminariet var arrangerat som ett rundabordssamtal och efter ett antal intressanta presentationer följde livliga diskussioner.

IMG_2404

På eftermiddagen åkte vi på studiebesök till Hongqiao Community Health Service Center och Huashan Hospital.

Ikväll är det avslutningsmiddag för delegationen och sen är det officiella programmet över. Några av oss åker sedan tillbaka till Peking för att delta i ett möte med den Joint Working Group som är skapad för att implementera MoU:et mellan Kina och Sverige. Swecare representerar den privata sektorn i mötet. Ni som är aktiva i Kina och som inte redan har redogjort för hur era aktiviteter och samarbeten ser ut uppmanas att skicka ett email med denna information ser ut senast imorgon. Detta för att vi ska kunna representera er på bästa möjliga vis.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar