måndag 22 april 2013

Möte på Kinas hälsoministerium

Nu är vi tillbaka på kontoret efter en mycket givande Kinaresa. Efter en festlig avslutning i Shanghai åkte några av oss tillbaka till Peking för ett möte. Mötet var på hälsoministeriet  med den arbetsgrupp som ska underlätta implementeringen av det svensk-kinesiska samförståndsavtalet inom hälsoområdet. Socialdepartementet bjöd till mötet in svenska aktörer verksamma inom avtalet för att presentera sitt arbete och Swecare representerade vid mötet den privata sektorn. Förutom Socialdepartementet och Sveriges ambassad i Peking så medverkade också SMI, Läkemedelsverket och Tillväxtanalys.

JWG MoH April 13

Mötet gick mycket bra och från vårt håll så har vi stora förhoppningar på vårt framtida samarbete. Redan den 12-13e juni kommer en kinesisk vice hälsominister på besök till Sverige och då kommer Swecare att anordna någon företagsinriktad aktivitet. Då hoppas vi naturligtvis att alla som var med på resan och fler därtill vill delta.

[caption id="attachment_11734" align="alignnone" width="540"]Shanghai nights Shanghai nights[/caption]

I det stora hela är vi mycket nöjda med resultatet av resan och responsen från företagen har varit positiv. Vi kommer att inom kort skicka ut ett utvärderingsformulär som vi hoppas att alla deltagare tar sig tid att svara på. Efter den intensiva kinaplaneringen går vi nu vidare med nya aktiviteter. Närmast har vi bland annat vårt årsmöte på torsdag, hälsokonferens i St. Petersburg i slutet av maj, inkommande besök från Indiens hälsominister och mycket mycket mer. Se Swecares kalendarium för mer information!

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar