tisdag 28 maj 2013

Återträff med Kinadelegationen

återträff Kina

 

På måndagseftermiddagen var det dags för en reunion för Kinadelegationen. För sex veckor sedan genomfördes resan till Peking och Shanghai där över 50 personer deltog från företag, myndigheter och universitet. Syftet med återträffen vara att följa upp, dela med sig av sina intryck av resan och berätta hur man vill gå vidare. Mötet inleddes med att en representant för Kinas ambassad i Sverige, Councellor for Scinece and Technology, Jiayi Cheng, berättade om hälsoreformerna i Kina. Det var en mycket öppen redogörelse för hur han såg på utmaningarna i det kinesiska sjukvårdssystemet och behoven av utveckling av framförallt primärvård och sjukvårdsinstitutioner av hög kvalitet utanför storstäderna. Dr. Cheng välkomnade också de svenska företagen och myndigheterna att kontakta honom och ambassaden om det finns något de kan hjälpa till med.

återträff GH

Göran Hägglund redogjorde sedan för sina intryck från resan och gjorde jämförelser från andra främjanderesor han varit med på. För Socialdepartementets del var resan mycket givande, Göran Hägglund fick som första utländska minister träffa sin kollega, den nyvalda hälsoministern, och han berättade om det stora intresse denne visade för just Sverige och svenska lösningar. Sedan följde en livlig diskussion där företagen och representanter för Läkemedelsverket, Stockholms läns landsting, KI m fl deltog och både berättade om sina intryck samt kom med förslag på spännande sätt att ta samarbetet med Kina vidare. Det allmänna intrycket av resan var väldigt positivt, trots vissa svårigheter med planeringen. Resan låg precis i anslutning till att den nya kinesiska regeringen tillträdde, vilket innebar att det var svårt att få klara besked om vilka personer från offentligt håll som skulle delta samt hur stor roll företagen skulle få spela i seminarier och annat som arrangerades på plats. Önskemål framkom om att man i framtiden tar fram helhetskoncept där bolag och myndigheter tillsammans kan visa upp vad de har att erbjuda. Förslag på att man skapar referensobjekt både i Sverige och de länder där man vill verka diskuterades. Många påtalade den goda stämningen i delegationen och de spännande diskussioner som uppstår när de svenska företagen och myndigheterna samlas. Mötet avslutades med lite mingel och det bjöds på kinesiska dumplings och vårrullar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar