fredag 24 maj 2013

Rundabordssamtal med Indiens hälsominister Ghulam Nabi Azad

bild (68)

I veckan har Indiens hälsominister Ghulam Nabi Azad besökt Sverige för att delta i Socialdepartementstes högnivåkonferens, "Fine-tuning health care - improved outcomes and cost efficiency using quality registries".

Under gårdagen var Swecare med och anordnade ett rundabordssamtal för Sveriges hälsominister Göran Hägglund och Indiens hälsominister Ghulam Nabi Azad. Utöver svenska myndigheter som har samarbeten med Indien fick Swecare bjuda in några företag som är aktiva i landet.

Upplägget för rundabordssamtalet grundar sig i det samförståndsavtal som skrevs under 2009 mellan det indiska hälsoministeriet och Socialdepartmentet. Syftet med avtalet är att främja samarbeten mellan offentlig sektor, privat sektor och akademin. Swecare representerar privatsektorn i den arbetsgrupp som initierats och är kopplad till avtalet. Samförståndsavtalet med Indien beskrivs ofta som ett av Sveriges främsta.

Under rundabordssamtalet fick Swecares medlemmar presentera sina företag och sitt arbete i Indien. Minister Azad lyssnade uppmärksamt på företagen och det uppstod en bra diskussion. Minister Azad uppmuntrar en närmare relation med privatsektorn och skulle gärna se fler PPPs. Däremot understryker han att Indien är ett priskänsligt land och att svenska företag bör anpassa sina priser.

Minister Azad sammanfattar mötet med att beskriva det svensk-indiska samförståndsavtalet som ett av Indiens bästa någonsin.

[caption id="attachment_11962" align="aligncenter" width="540"]Swecares VD Maria Helling och Indiens hälsominister Ghulam Nabi Azad Swecares VD Maria Helling och Indiens hälsominister Ghulam Nabi Azad[/caption]

 

[caption id="attachment_11963" align="aligncenter" width="540"]Sarah Wamala, generaldirektör vid Statens folkhälsoinstitut talar om utmaningarna inom livsstilsrelaterade sjukdomar Sarah Wamala, generaldirektör vid Statens folkhälsoinstitut talar om utmaningar inom livsstilsrelaterade sjukdomar[/caption]

 

[caption id="attachment_11969" align="aligncenter" width="540"]Matthew Volsky, VD för Gynocular berättar om hur deras produkt kan bidra i kampen mot livmoderhalscancer Matthew Volsky, VD för Gynocular berättar om hur deras produkt kan bidra i kampen mot livmoderhalscancer[/caption]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar